Skip to main content
فهرست مقالات

هنر قدسی در مقابر برجی

نویسنده:

(3 صفحه - از 38 تا 40)

کلید واژه های ماشینی : هنر قدسی در مقابر برجی، هنر، معماری، کوه، سید حسین نصر، آسمان، اسلامی، زیارت، قداست، مکانها، نور، نماد، گنبدها به‌سوی آسمان، معماری مقابر برجی، مکان مقدس، بناها، دایره، جهان، زمین، فضای معماری اسلامی با نور، ایران، میرچا الیاده، هنر مقدس، سید حسین نصر هنر، گنبد در معماری ایران، ترجمه، به‌سوی مناطق اصلی آسمان، انسان، زیارت مکانهای مقدس، دایره نماد آسمان

خلاصه ماشینی: "هنر قدسی‌ در مقابر برجی مسعود نصرتی در قرن سوم و چهارم یعنی دورهء دیلمیان، آل بویه و آل زیار،سبک معماری خاصی به‌ نام«مقابر برجی»-که بیشتر جنبهء مذهبی داشته و در نزد مردم دارای احترام و تقدسی خاصی بوده- رواج داشته است. (14) از ویژگیهای مهم مقابر برجی نوک مخطروطی یا هرمی شکل آنهاست که به گنبدهای رک معروف‌ است و آن را پدیده‌ای ناشی از شرایط اقلیمی شمال‌ ایران دانسته‌اند وکه در برابر آسیبهای متوالی باران‌ عملکرد بهتری نسبت به سایر گنبدها دارد(15)و با کل معماری و جلوه دادن هیأت کلی بنا اثر مطلوبتری داشته و از مسافتی دور جلب نظر می‌کند. (19)بدین ترتیب می‌توان گفت که این‌ نوع گنبدها چون کوه(20)محل تلاقی آسمان و زمین‌ و آکنده از قداستند و ارتفاع و حرکت و صعود از مقتضیات بشری و وارد شدن در مراتب بالایی جهان‌ است و کسانی که در این مکانها مدفون هستند از طریق همین ارتفاع و حرکت و صعود به مناطق‌ سماوی که آکنده از قداست است راه می‌یابند. نور در این گونه بناها نه فقط به عنوان‌ عنصری مادی بلکه به مثابهء تمثیلی از وجود و خرد الهی است؛جوهره ای معنوی است که در تیرگی و تاریکی نفوذ کرده و به آن کرامت و شایستگی‌ بخشیده تا نفس بشری در آن آشیان کند،نفسی که‌ خود ریشه در عالم نور دارد. » بنابراین می‌توان گفت که حضور کلام الهی در این‌ گونه فضاهای مقدس حالت روحانی آنها را دو چندان کرده و فرد مؤمن را از جهان مادی جدا نموده‌ و تداعی کنندهء این واقعیت است که«همه از اوییم‌ و به سوی او باز می‌گردیم»."

صفحه:
از 38 تا 40