Skip to main content
فهرست مقالات

تدریس زبان عربی در مدارس

نویسنده:

(3 صفحه - از 60 تا 62)

خلاصه ماشینی:

"مثلا اگر با توجهخ به نمونه و الگوی ذکر شده در تمرین، کلمه‌ای را حذف می‌کرد و یا حرکت کلمه‌ای را تغییر می‌داد یا آن را از شکلی به شکل دیگر در می‌آورد، هر چند به سؤال مورد نظر پاسخ درست داده بود، اما خود دلیل این تغییرات را نمی‌دانست؟این‌ وضعیت نامساعد که از سال اول تا چهارم‌ دبیرستان و چه بسا در دوران راهنمایی نیز وجود داشت،متأسفانه سالها به همین صورت باقی ماند و پیوسته خلاء وجود کتابی که بتواند با روشهای‌ مناسب به معضل آموزش زبان پایا دهد،شدیدا (به تصویر صفحه مراجعه شود) احساس می‌شد تا اینکه سرانجام انتظار به سر آمد و نوید دگرگونی کتابها همه را امیدوار ساخت. راستی مخاطبان این کتابها چه کسانی هستند و هدف غایی از آموزش عربی چیست؟با کدام‌ بضاعت علمی و پشتوانهء قوی معلومات،این چنین‌ دامنهء خواسته‌ها وسیع گردیده است و چگونه‌ دانش آموز در فرصت اندک خود از عهدهء این‌ انتظارات متنوع بر می‌آید؟ پی‌نوشت: (1)-ظاهرا همین تکرار مکررات بوده که سعدی را در هفتصد سال پیش واداشته تا زبان به اعتراض گشاید که،خوارزم و ختا صلح‌ کردند و زید و عمرو را همچنان خصومت باقی است!(گلستان‌ سعدی،باب پنجم):نحویان غالبا برای بیان قواعد از عباراتی چون‌ «ضرب زید عمرا»استفاده می‌کرده‌اند که سعدی به همین جمله اشاره‌ دارد."

صفحه:
از 60 تا 62