Skip to main content
فهرست مقالات

گفتگوی علمی: رقابت سیاسی و تشنجات اجتماعی

مصاحبه شونده:

ISC (10 صفحه - از 7 تا 16)

کلید واژه های ماشینی : سیاسی، رقابت سیاسی و تشنجات اجتماعی، اجتماعی، خشونت، نظام سیاسی، بحران، شورش، جامعه، نهادهای جامعه مدنی، مردم

خلاصه ماشینی:

"در مقابلوضع موجود،حال‌اگر این نظام سیاسیبخواهد از قدرت تخریبی این وضعیتجلوگیری کند ناگریز باید دست به ایجادنهادهای مدنی بزند،توضیح آن‌که درعرصۀ سیاسی نیز ممک است افراد نسبتبه نظام سیاسی ایراداتی داشته باشند کهاگر این خواستها و علایق و غرایز نهادینهنگردند،این قدرت تخریبی فزونیمی‌گیرد و چه بسا باعث واژگونی نظامسیاسی شود ولی زمانی که نهادهایاجتماعی ایجاد می‌شود،حال تحتعنوان نهادهای جامعه مدنی یا هر نهاددیگر،این افراد،اعتراضات و انتقادات ونظرگاههای خود را از طریق آن نهادسیاسی بروز می‌دهند و مشارکت مردمدر قالب این نهادها که مشارکتی نهادمند است نه تنها باعث شورش،بحران وطغیانهای اجتماعی نمی‌شود بلکه کمکمؤثری هم به نظام سیاسی می‌کند وپشتوانه محکمی برآن به شمار می‌رود،چراکه این نهادهای جامعه مدنی درعرصه‌های مختلفی فعالیت دارند و در واقعبه مثابۀ یک حایل و حد واسطی بین دولتو مردم عمل می‌کند و از یک طرف جلویاستبداد دولت بر توده‌ها را می‌گیرند و ازطرف دیگر هم ضمن این‌که خواستها وعلایق مردم را جمع می‌کنند و اجماع ووفاق را که یکی کارویژه‌های نهادمدنی هست به‌وجود می‌آورند از سویینیز،استبداد توده‌ای بر دولت راهم،مانع می‌شوند؛یعنی ممکن است توده‌هاناآگاهانه خواسته‌هایی مطرح می‌سازندکه بر مصلحت امور خدشه‌دار وارد کند،این نهادهای مدنی در واقع خواستهاینامعقول توده‌ها را نهادمند و کانالیزهکرده و با تواناییها و ظرفیتهای نظامسیاسی متناسب می‌سازند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.