Skip to main content
فهرست مقالات

سخنرانی علمی: سنجش کارایی ابزارهای مشارکت سیاسی در ایران

سخنران:

ISC (9 صفحه - از 199 تا 207)

کلید واژه های ماشینی : انتخابات، سیاسی، مشارکت سیاسی، انتخابات مجلس، ابزارهای مشارکت سیاسی در ایران، ارزیابی مشارکت انتخاباتی مردم، مشارکت سیاسی توده مردم، حزب، مردم، انتخابات مجلس خبرگان

خلاصه ماشینی:

"براین اساس سه سازوکارعمده مشارکت سیاسی شامل تشکلهایسیاسی،انتخابات و همچنین نهاد بسیجدر جمهوری اسلامی ایران قابل مشاهدهاست که در این میان میزان کاراییشیوه‌های گفته شده در چند مرحله مهمتاریخی به بررسی در خواهد آمد. با بررسی میزانمشارکت مردم در عرصه‌های انتخاباتیاین دوره،مشاهده می‌شود که در حضورمردم انتخاباتی که به اصل نظاممربوط بوده و تأیید ملت را نیاز داشتهاست،به نحو چشمگیری بالا بوده است درحالی که این مشارکت در انتخاباتی کهرقابت افراد،گروهها و گرایشهای سیاسیرا در خود داشته است،به شکل قابلتوجهی کاهش می‌یابد که از این امر می‌توانابزار وفاداری توده مردم نسبت به امام ونیروهای پیرو خط امام را نتیجه گرفت. در این میاندر انتخابات مجلس سوم شاهد جهشیدر میزان مشارکت مردم هستیم که البتهاین جهش تنها در شهرهای کوچک صورتگرفته و براساس مطالعات انجام شدهعلیرغم وجود رقابت جدی میان جامعهروحانیت مباز و مجمع روحانیون مبارز درانتخابات مجلس سوم،میزان مشارکتمردم در شهرهای بزرگ به شکل قابلتوجهی کاهش یافته است. اگرچهدر سایر کشورها حتی کشورهای صنعتی،حضور پنجاه الی شصت درصدی مردم درعرصه انتخابات،امری طبیعی به شمارمی‌رود اما تحلیل کلی رفتار انتخاباتیمردم ایران،مشارکت این مقطع رامنفعلانه جلوه می‌دهد چراکه درانخابات پنجمین و شمشمین دورهریاست جمهوری،چهارمین دورهمجلس شورای اسلامی و نیز همه‌پرسیبازنگری قانون اساسی تقریبا 50%ازواجدان شرایط شرکت داشتند و درانتخابات دومین دوره مجلس خبرگان نیز،میزان مشارکت به شیوۀ بی‌سابقه‌ایکاهش پیدا کرده و به 37%تقلیل یافت. دراین مقطع،انتخابات پنجمین دورهمجلس شورای‌اسلامی با مشارکت 71%از دارندگان شرایط برگذار گردید که درتاریخ انتخابات هفتمین دورهریاست جمهوری نیز با استقبال 83/2%از واجدان شرایط روبه‌رو گشت که‌اینحضور در رده‌بندی میزان مشارکتانتخاباتی مردم پس از پیروزی انقلاباسلامی،رتبه دوم را به خود اختصاصمی‌داد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.