Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه کیفیت آموزشی و پرورشی دبیرستانهای غیر انتفاعی با دبیرستانهای دولتی شهر اصفهان در سال تحصیلی 83 - 84

نویسنده: ؛ ؛ ؛

کلیدواژه ها : کیفیت آموزشی ،کیفیت پرورشی ،دبیرستانهای غیرانتفاعی ،دبیرستانهای دولتی

کلید واژه های ماشینی : دبیرستانهای دولتی شهر اصفهان ،دبیرستانهای غیرانتفاعی ،مقایسهء میانگین نمرهء ابعاد کیفیت ،کیفیت آموزشی ،کیفیت آموزش ،مدارس غیرانتفاعی ،دبیرستانهای دولتی ،میانگین نمرهء ابعاد کیفیت ،شهر اصفهان ،کیفیت آموزشی و پرورشی ،نمرهء ابعاد کیفیت آموزشی ،دبیران دبیرستانهای غیرانتفاعی ،دبیرستانهای غیرانتفاعی و دولتی ،مدارس دولتی ،اصفهان در سال تحصیلی ،آموزش و پرورش ،مقایسهء میانگین نمرهء کیفیت ،نمرهء کیفیت فعالیتهای آموزشی ،عملکرد مدیران ،مقایسهء میانگین نمرهء ،ابعاد کیفیت فعالیتهای آموزشی ،مقایسهء کیفیت آموزشی ،تحصیلی ،دبیرستانهای دولتی و غیرانتفاعی ،مدارس دولتی و غیرانتفاعی ،کیفیت فعالیتهای آموزشی ،مدارس خصوصی ،پرورش مدارس غیرانتفاعی ،دانش‌آموزان دبیرستانهای غیرانتفاعی ،میانگین نمرهء

و آزمون‌ توکی و آزمون هتلینگ استفاده شد.نتایج تحقیق نشان داد که:عملکرد مدیران‌ و دبیران در دبیرستانهای غیرانتفاعی با دولتی متفاوت است و مدیران و دبیران‌ دبیرستانهای غیرانتفاعی دارای عملکرد بهتری بودند.کیفیت آموزشی در دبیرستانهای غیرانتفاعی نیز بهتر از دبیرستانهای دولتی بود.در زمینهء میزان‌ امکانات،بهداشت و خدمات مشاوره‌ای و امور پرورشی،تفاوت معناداری بین‌ دبیرستانهای غیرانتفاعی و دولتی نبود.یعنی در هردو نوع دبیرستان این خدمات‌ انجام می‌شد و هیچ‌کدام بر دیگری امتیازی نداشته است. پژوهش حاضر به بررسی و مقایسهء کیفیت آموزشی و پرورشی دبیرستانهای‌ غیرانتفاعی با دبیرستانهای دولتی شهر اصفهان در سال تحصیلی 84-1383 می‌پردازد و هفت محور یعنی:عملکرد مدیران،عملکرد دبیران،میزان امکانات، امور آموزشی،بهداشت،مشاوره و امور پرورشی را مورد بررسی قرار می‌دهد. روش پژوهش علی مقایسه‌ای بود.ابزار پژوهش،پرسشنامهء 60 سؤالی‌ محق‌ساخته با پایایی 0/98 برای دانش‌آموزان و 0/89 برای دبیران بود.روش‌ نمونه‌گیری،تصادفی چندمرحله‌ای بود و از بین نواحی پنجگانهء شهر اصفهان، سه ناحیه به صورت تصادفی انتخاب شد.سپس تعداد دانش‌آموزان و دبیران‌ نمونه،با استفاده از فرمول،به نسبت تعداد دانش‌آموزان و دبیران هرناحیه‌

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.