Skip to main content
فهرست مقالات

گاهان در یسنه

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : گات ،زردشت ،نمودار پنج‌روز پایان سال ،گاهان در یسنه ،گاهان ،گاتها ،بنام سرودهای زردشت ،کتاب ،کتاب یسنه ،دوشته ودگات پسنته‌مت گات ،واژه‌ها ،اهندو گات ،هوخشتره گات ه رهیشتوئیشت گات ،فصل از وسطهای کتاب ،بنام گاتها نامگذاری ،بنام ،بمعنی سرود زردشت ،بخش گاتها ،قدیم ،کتاب دینی زردشت معروف ،گاثام ،کتاب گاتها ،بنام کتاب دینی ،دنبالهء ،بچه دلیل ،نسخهء کهنسال ،فصل استخراج‌شده از یسنه ،فصلهای یادشده از یسنه ،کتاب کهنسال ،پنج بخش

خلاصه ماشینی:

"اما عقیده و تحقیقات خود بنده دربارهء ریشه و سرچشمهء آن‌که مستلزم دادن‌ پاسخ از سوی طرفداران این کتاب میباشد: 1-باید روشن شود بچه دلیل علمی 17 فصل پراکنده از کتاب ارزنده‌ و آموزندهء یسنه که با خداشناسی آغاز میشود بیرون آورده و بنام سرودهای‌ زردشت خوانده‌اند و پیکره آن کتاب کهنسال ایرانی را برخلاف قانون حفظ امانت بهم زده‌اند؟ 2-من همهء بخشهای آویستا را بررسی کرده‌ام و بواژهء(گات)که بمعنی‌ سرود زردشت باشد و از آن واژهء(گات)که بمعنی سرود زردشت باشد و از آن واژهء(گاتها)ساخته شود برنخورده‌ام،اما در دنبالهء بند 11 فصل 1 و 2 یسنه و دنبالهء بند 13 بخش 3 و بند 16 فصل 4 و بند 10 فصل 6 و بند 13 فصل‌ 7 و در برخی جاهای دیگر به دو واژهء(گاثه‌یاو،گاثام)برمیخوریم که بمعنی‌ گله است و در همان بندها و فصلها،از آنها وژاه‌های(گاثاو،گاثابیو) ساخته شده که بمعنی گاهان است و نمودار پنجروز پایان سال میباشد که داستان‌ مفصلی دارد و از لحاظ اهمیت مخصوص با انجام تشریفت و خواندن نمازها و نیایشها برگزار میشود-بنابر آنچه گفته شد،باید روشن شود واژهء گات و گات‌ها را بمعنی سرودهیا زردشت از کجا آورده‌اند؟و اگر مقصود همان‌ واژه‌های(گاثه یاو،گاثام)مفرد آنهاست؛این واژه‌ها هم آشکارا بمعنی‌ گاهان است که همان پنجروز کبیسهء پایان سال را میرساند و باید روشن شود که چرا دگرگون‌شدهء این واژه‌ها را بنام سرودهای زردشت آورده و 17 فصل استخراج شده از یسنه را بدین نام خوانده‌اند؟ 3-نامهای پنجگانه را که بر پنج بخش گاتها گذاشته‌اند،در بندها و فصلهای یادشده از یسنه،آشکارا نمودار پنجروز پایان سال است که بمعنی‌ گاهان میباشد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.