Skip to main content
فهرست مقالات

سهم بازار و برنامه در شکل گیری و رشد صنایع ایران

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : دولت، اقتصادی، برنامه، سهم، سهم بازار و برنامه، شاغلین، توسعه، ایران، صنعتی، شکل‌گیری و رشد صنایع ایران، اجتماعی، رشد درصد شاغلین بخش دولتی، بیشترین، توسعۀ صنعتی، شاغلین دولتی بیشترین سهم، درصد شاغلین بخش عمومی، شاغلین دولتی، شکل، دولت نقش هدایت‌کنندۀ بخش خصوصی، کشورهای در حال توسعه، دخالت دولت، بخش خصوصی، نقش، تولید، دخالت دولت در اقتصاد ایران، نقش دولت، توسعه اقتصادی، برنامه در شکل‌گیری، کل شاغلین، سهم بخش دولتی و خصوصی

خلاصه ماشینی: "در مورد ایران،دخالت دولت در گذشتۀ تاریخی کشور می‌تواند نه بطورکامل ولی تا حدودی توسط تئوریهایی چون«شیوۀ تولید آسیایی»9مارکس و«استیداد شرقی»10کارل و تیفوگل و همچنین شیوۀ تولید عشایری،روستاییو شهری ایران در گذشته11توجیه گردد که همه باعث دخالت شدید خودکامهدولت در تمامی امور اجتماعی و اقتصادی کشور شده بود و در بحث عللضعف بخش خصوصی در صنعت ایران اشاراتی به آن خواهیم داشت. »12 &%03528ESEG035G% دلایل دیگری نیز در مورد قبولاندن دخالت دولت در اقتصاد ایران واقتصادهایی مشابه ایران آورده شده است که به ذکر دو نمونۀ آن می‌پردازیم: «مسأله این است که در دنیا،توسعه اقتصادی به شکل ناهمگونیاتفاق افتاده و کشوری مثل ایران که از این پروژه عقب مانده است،مطلقا نمی‌تواند از طریق کارکرد مکانیسم عرضه و تقاضا در روابطبین المللی به سطح توسعۀ فعلی جهان دست پیدا کند. در سال 1345،درصد شاغلین بخش دولتی به کل شاغلین در امور مربوطبه برق،گاز و آب و سرویسهای بهداشتی با 53/9 درصد بیشترین درصد را درفعالیتهای مختلف نشان می‌دهد و بعد از این فعالیت خدمات با 50/9 درصد،معدن با 25/8 درصد و حمل و نقل و انبارداری با 22/4درصد دارای بیشتریندرصد می‌باشد. (به تصویر صفحه مراجعه شود)(به تصویر صفحه مراجعه شود) بررسی سهم بخش دولتی و خصوصی به تفکیک تشکیل سرمایه درساختمان و ماشین‌آلات نیز نشان می‌دهد که بخش دولتی ابتدا بیشتر دربخش ساختمان سرمایه‌گذاری کرده و در سالهای بعد سرمایه‌گذاری خود را درماشین‌آلات افزایش داده است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.