Skip to main content
فهرست مقالات

غرب شناسی؛ شیوه مقابله با غرب زدگی

مصاحبه شونده:

کلید واژه های ماشینی : کانت، فلسفه، غربی، هایدگر، فکر، کیهان فرهنگی، کتاب، هگل، فلسفه کانت، استادان

خلاصه ماشینی:

"به یاد دارم که‌ یک روز ما را به جایی دعوت کرده بودند من به کربن‌ گفتم که رفتن ما به این مهمانی بی‌معنی است چون ما آنها را نمی‌شناسیم و آنها اهل فلسفه نیستند و فقط از این جهت که اسم شما در دهان مردم افتاده،به این‌ مهمانی دعوتتان کرده‌اند،آنجا فضایی ادبی و فلسفی‌ حاکم نخواهد بود. کیهان فرهنگی:استادان دیگر شما در آن دوره در فرانسه چه کسانی‌ بودند؟ دکتر مجتهدی:چنان که گفتم یکی از کسانی که‌ بیشتر با او کار کردم ژان وال است که او ما را حتی به‌ منزلش برای صرف شام دعوت می‌کرد. کیهان فرهنگی:عنوان نخستین‌ کتاب شما چه بود و چه مباحثی را در آن‌ طرح کرده‌اید؟ دکتر مجتهدی:نخستین کتابی که چاپ کردم‌ کتاب کوچکی است به فارسی شامل چند بحث کوتاه‌ فلسفی. کیهان فرهنگی:از نکات جالب توجه‌ در کتاب اول شما این است که مقالاتی‌ دربارهء روان شناسی در آن هست،این‌ دیدگاهها را چگونه توجیه می‌کنید؟ دکتر مجتهدی:روان شناسی هست ولی در واقع‌ از نظرگاه فلسفی راجع به روان شناسی بحث می‌شود. کیهان فرهنگی:کتاب کانت هم در همین دوره کار شده است؟ دکتر مجتهدی:افکار و آراء کانت را درس‌ می‌دادم،اما اندیشه‌های سید جمال را هیچ وقت درس‌ نداده‌ام و بحث حاشیه‌ای خودم بود. کیهان فرهنگی:بعد از کتابهایی که‌ درباره کانت منتشر کردید،چه آثار دیگری ارائه دادید؟ دکتر مجتهدی:«نگاهی به فلسفه‌های جدید معاصر در جهان غرب»مجموع مقالاتی است در ارتباط با فلسفه پس از رنسانس در غرب. کیهان فرهنگی:به طور کلی فلسفه‌ اروپای جدید را چگونه ارزیابی‌ می‌کنید؟ دکتر مجتهدی:پست مدرنیسم صورتی دیگر از مدرنیسم است،صورت دیگر ازنفی زمان و تاریخ‌ بحران از لحاظ صرف تعدد موضوع‌ها نیست اینها جلوی‌ همدیگر ایستاده‌اند،مثل بازار مکاره است که باید انتخاب کنید."

صفحه:
از 4 تا 7