Skip to main content
فهرست مقالات

اسلام و سنت های ایرانی

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : نوروز ،جشن ،اسلام ،ایران ،سنت ،جشن نوروز ،مهر ،مهرگان ،جشن سده ،فرهنگ ،دین ،تمدن ،عرب ،جشن سده و جشن چهارشنبه‌سوری ،آتش ،جشن نوروز و جشن مهرگان ،جشن‌های ملی ایران ،تاریخ ،چهارشنبه‌سوری ،جشن سده طلایهء نوروز ،جشن چهارشنبه‌سوری ،عصر اسلامی جشن نوروز ،برگزاری جشن نوروز ،مراسم ،جشن مهرگان ،ملت ،فرنگی ،اسلام و سنت‌های ،تأیید جشن نوروز در اسلام ،آتش افروختن در جشن سده

خلاصه ماشینی:

"حاج شیخ عباس از سنت نوروز سخن گفته و نشان داده‌ است که این سنت دلپذیر و انسانی ایران مهر تأیید اسلام را نیز بر خود دارد و ما به جای اینکه خصمانه با سنت‌هایی چون جشن مهرگان،جشن سده و به ویژه‌ جشن چهارشنبه سوری برخورد کنیم،یا نسبت بدانها بی‌اعتنا باشیم و گمان کنیم که این بی‌اعتنایی و آن‌ دشمنی نشانهء دینداری است،در جهت زنده کردن و زنده نگه داشتن این سنت‌ها-کهبه هیچ روی مغایر با مسلمانی نیست-بکوشیم،که جشن‌های شورانگیز و حرکت آفرین سده و چهارشنبه سوری به قول منوچهری‌ طلایهء نوروز نامدارند: «بر لشکر زمستان،نوروز نامدار کرده است رای تاختن و قصد کارزار و اینک بیامده است به پنجاه روز پیش‌ جشن سده طلایهء نوروز و نوبهار» (17) و جشن مهرگان که قرینهء جشن نوروز است در سال و خود نوروزی دیگری است در آغاز پاییز،از شانزدهم تا بیست و یکم مهرماه به هنگام انقلاب شتوی‌ ( زمستانی)برگزار می‌شده است؛جشنی شادی‌انگیز و حرکت آفرین که به گفتهء عنصری سراسر خیر و نیکی‌ است: «مهرگان آمد گرفته فالش از نیکی مثال‌ نیک روز و نیک جشن و نیک وقت و نیک‌ حال (18) شگفت نیست که جشنی این چنین شورآفرین و سراسر نیکی و خیر همچون نوروز مورد تأید مولا علی(ع)قرار گیرد و آن حضرت چنان که آرزوی«نوروز بودن هر روز»نیز بفرماید."

صفحه:
از 31 تا 33