Skip to main content
فهرست مقالات

آخرین پناه

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : ماد، پناه، کوه، ملودی، آتش قهرت در پناه، آسمان، ماد اتومبیل، آه، شعله کبریت، نگاه

خلاصه ماشینی: "ماد که چند قدم جلوتر می‌فرت یک دم توقف کرد و دست او ر به دست گرفت و به دنبال خود کشید:- داری پیر می‌شوی‌ها!هنوز هیچ نشده عقب ماندی؟ برای اینکه به او اعتراض کرده باشد دوید،اما خیلی‌ زود نفسش تنگی کرد و ایستاد. همان طور که بچه‌ها رفته بودند و او آهسته‌تر از قبل شروع به پیشروی کرد حال جاده کوهستانی باریک شده بود و پوشیده از برف یک نفر از کنارش گذشت و باز یک دیگر. به هر زحمتی بود خود را از آن بالا کشید و طوری جا به جا شد که یخ شکن‌ها در ضخامت برف زیر پایش فرو روند اما ناگهان میان زمین و آسمان معلق زد و دیگر چیزی‌ نفهمید. با دستی شتابان کتاب را ورق زد و با دست دیگر شعله کبریت را روی سطور آن چرخاند: -پاک و منزهی ای خدا،بلند مرتبه‌ای‌ بخشاینده،ما را از آتش قهرت در پناه خود آر،ای‌ پناه بخش."

صفحه:
از 52 تا 53