Skip to main content
فهرست مقالات

اثر سیاستهای ارزی مختلف بر رفاه اجتماعی ایران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (22 صفحه - از 1 تا 22)

کلیدواژه ها :

نرخ ارز بازار موازی ،نرخ ارز رسمی ،رفاه اجتماعی ،نرخ ارز شناور مدیریت شده ،نرخ ارز شبه شناور ،نرخ ارز بر اساس برابری قدرت خرید

کلید واژه های ماشینی : سیاست، رفاه، واردات، نرخ ارز رسمی، اقتصاد، سیاست ارزی، سیاست تثبیت نرخ ارز رسمی، نرخ ارز بازار موازی، قیمت، اثر سیاستهای ارزی

رفاه اجتماعی مقوله ای چندبعدی است. در چند دهه اخیر افزایش رفاه هم در سازمانهای بین المللی و هم در برنامه کشورهای مختلف قرار گرفته است. در حوزه سیاستگذاری، برای افزایش رفاه، باید توان و ظرفیت اقتصاد ملی در جهت افزایش رفاه ارزیابی گردد. در بلندمدت، افزایش رفاه در گرو رشد و توسعه اقتصادی است. اما در کوتاه مدت افزایش رفاه بستگی به سیاستهای اتخاذشده از سوی دولتمردان دارد. از آنجا که درآمدهای ارزی، به عنوان یکی از بزرگترین منابع مالی دولت، در سیاستهای اقتصادی بسیار تاثیرگذار است و از آنجا که عمده منابع ارزی ایران از فروش نفت به دست می آید که مدام تحت تاثیر بازارهای جهانی در حال نوسان است؛ لذا اتخاذ یک سیاست ارزی مناسب که بتواند هم رشد و توسعه را تحقق بخشد و هم به بهبود رفاه کمک کند اهمیت دارد. در این تحقیق، دو موضوع بررسی شده است. موضوع اول بررسی اثرسیاستهای ارزی بر تابع رفاه اجتماعی از طریق ایجاد ثبات است و موضوع دیگر آزمون این فرضیه که سیاست ارزی شناور مدیریت شده نسبت به سایر سیاستهای ارزی، ثبات بیشتری در رفاه ایجاد می کند. به همین منظور، پنج سیاست ارزی در نظر گرفته شده است که عبارتند از «سیاست تثبیت نرخ ارز رسمی»، «سیاست هدایت نرخ ارز براساس برابری قدرت خرید»، «سیاست شناور مدیریت شده»، «سیاست تعیین نرخ ارز به شکل شبه شناور» و «سیاست هدایت نرخ ارز بر اساس در صد انحراف نرخ بازار موازی» .برای انتخاب مدلی که متناسب با ساختار اقتصاد ایران باشد، از شاخصهای آماری تایل، اریب، ریشه میانگین مربع خطا و ریشه میانگین مربع درصد خطای نسبی استفاده خواهد شد. هدف دوم، تعیین سیاست ارزی است که کمترین نوسان را در رفاه ایجاد کند و برای بررسی آن از شاخص ثبات استفاده خواهد شد. شاخصهای موردنظر برای دوره 1347-1383 بررسی خواهد شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که سیاست ارزی شناور مدیریت شده نسبت به سایر سیاستهای ارزی ثبات بیشتری در متغیرهای هدف یعنی رفاه، شاخص قیمت مصرف کننده، واردات، و حجم پول ایجاد می کند.

خلاصه ماشینی:

"نام متغیر تعریف متغیر (بر حسب پایه 1376) em نرخ ارز بازار موازی، ارزش هر واحد دلار آمریکا بر حسب ریال fp شاخص قیمت خارجی، کشورهای صنعتی ci مخارج و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی gi مخارج و سرمایه‌گذاری بخش دولتی xnoild صادرات غیرنفتی کالاها و خدمات بر حسب میلیون دلار bopd تراز پرداختها بر حسب میلیون دلار خالص داراییهای خارجی سیاست بانکی بر حسب میلیون دلار / متغیر مجازی برای سالهای بعد از انقلاب، شکست در شیب متغیر مجازی برای سالهای پس از جنگ متغیر مجازی برای سالهای بعد از انقلاب، شکست در عرض از مبدأ DLgdp تولید بالقوه متغیر مجازی مربوط به تشدید تحریمهای اقتصادی و فشارهای مالی پس از سال 1373 در این مدل؛ تابع رفاه، تابعی از مصرف خانوارها در نظر گرفته شده است. نتایج آزمون ثبات متغیرهای هدف تحت سیاستهای ارزی گوناگون سیاست نرخ ارز 1 2 3 4 5 رفاه 03/1 04/1 5/0 95/1 63/1 شاخص قیمت 17/1 37/1 68/0 78/0 57/1 واردات 81/4 91/4 91/3 007/13 89/8 حجم پول 12/2 22/1 26/0 26/2 22/2 اطلاعات مندرج در این جدول نشان می‌دهد که در بین سیاستهای پنجگانه نرخ ارز رسمی، سیاست تعیین نرخ ارز به شکل شبه شناور که در آن فقط درصد انحراف تراز تجاری مبنای تعیین نرخ ارز واقع می‌شود، در هنگام کاهش ذخایر ارزی سیستم بانکی، بدترین عملکرد را در مورد ثبات متغیرهای هدف دارد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.