Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه کارآیی آموزش کنترل اضطراب، دارو درمانی و ترکیب این دو روش در درمان مبتلایان به اختلال اضطراب منتشر

نویسنده: ؛ ؛

تابستان 1373 - شماره 1 (11 صفحه - از 47 تا 57)

کلیدواژه ها : اضطراب منتشر ،آموزش کنترل اضطراب ،درمان اضطراب‌

کلید واژه های ماشینی : اختلال اضطراب منتشر ،آموزش کنترل اضطراب ،اضطراب منتشر ،اختلال اضطراب ،سطح افسردگی و اضطراب بیماران ،بیماران مبتلا به اختلال ،نتایج تحلیل واریانس نمره‌های پیش‌آزمون ،درمانی ،کاهش سطح افسردگی ،کنترل اضطراب در مقایسه ،سطح سازگاری اجتماعی بیماران ،دارو‌درمانی در کاهش سطح ،سطح افسردگی و اضطراب ،کاهش سطح اضطراب بیماران ،اضطراب بیماران ،دارو‌درمانی ،افسردگی و اضطراب ،افسردگی و اضطراب بیماران ،رفتاردرمانی دارو‌درمانی و ترکیب ،درمان ترکیبی ،کاهش سطح اضطراب ،سازگاری اجتماعی ،اضطراب بیماران مبتلا ،سطح اضطراب ،رفتاردرمانی ،تحلیل واریانس ،کاهش سطح ،دارو‌درمانی و ترکیب ،سطح افسردگی ،روشهای درمانی

این پژوهش بر مبنای نظریه‌های رفتاری و زیست شیمیایی درمان اختلالهای روانی و به‌ منظور بررسی کارآمدی نسبی رفتاردرمانی دارودرمانی و ترکیب آنها در درمان اختلال اضطراب‌ منتشر،اجرا شده است.فرضیه‌های پژوهشی آن بود که آموزش کنترل اضطراب در مقایسه با عدم‌ درمان منجر به کاهش سطح افسردگی و اضطراب بیماران مبتلا به اختلال اضطراب منتشر می‌شود،دارودرمانی در مقایسه با عدم‌درمان منجر به کاهش سطح افسردگی و اضطراب می‌شود و ترکیب این دو روش در مقایسه با هر یک از روشها به تنهایی کاهش بیشتری در سطح افسردگی و اضطراب بیماران ایجاد می‌کند.آزمودنیها را بیست بیمار زن و مرد،18 تا 40 ساله مبتلا به اختلال‌ اضطراب منتشر از مراجعین به مطبهای خصوصی،درمانگاهها و بیمارستانهای شهر مشهد انتخاب و بطور تصادفی در چهار گروه یاد شده گمارده شدند:گروه اول درمان آموزش کنترل‌ اضطراب،گروه دوم دارودرمان،گروه سوم ترکیب این دو روش و گروه چهارم دارونما1را دریافت می‌کردند. نتایج نشانگر آن بود که آموزش کنترل اضطراب و دارودرمانی در کاهش سطح اضطراب‌ بیماران مؤثر بوده و از شدت آن کاسته‌اند،اما هیچ یک از این دو روش در کاهش سطح افسردگی‌ آنها مؤثر واقع نشده‌اند.درمان ترکیبی نسبت به هر یک از روشهای درمانی به تنهایی در کاهش‌ سطح اضطراب موفق‌تر بوده،اما در کاهش سطح افسردگی تأثیری نداشته است.همچنین سه‌ روش فوق در افزایش سطح سازگاری اجتماعی بیماران موفق بوده‌اند،ولی تفاوتی با هم‌ نداشته‌اند.بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که این دو روش اثر تجمعی دارند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.