Skip to main content
فهرست مقالات

بوریس پاسترناک؛ ژیواگو و شعرهایش

نویسنده: ؛

مترجم: ؛

کلید واژه های ماشینی : ژیواگو ،پاسترناک ،بالزاک ،پاریس ،کمدی انسانی ،دکتر ژیواگو ،صحنه‌های زندگی ،اثر بالزاک ،واقعی ،صحنه‌های زندگی در شهرستان ،شخصیتهای واقعی ،رمانهای بالزاک ،صحنه‌های زندگی پاریسی ،شهر پاریس ،صحنه‌های زندگی خصوصی ،صحنه‌های زندگی سیاسی ،بازگشت شخصیتها ،درک می‌کنیم ،سخن بگوید ،عین حال ،کل اثر ،وجود دارند ،قرار می‌دهند ،نشان می‌دهد ،قرار داده ،قرار گیرد

صفحه:
از 74 تا 79