Skip to main content
فهرست مقالات

بالزاک و واقعیت

نویسنده: ؛

مترجم: ؛

کلید واژه های ماشینی : بالزاک ،ژیواگو ،پاسترناک ،واقعی ،بالزاک و واقعیت ،کمدی انسانی ،پاریس ،اوئه ،اثر بالزاک ،دکتر ژیواگو ،صحنه‌های زندگی ،صحنه‌های زندگی در شهرستان ،شخصیتهای واقعی ،صحنه‌های زندگی پاریسی ،دنیای بالزاک ،رمانهای بالزاک ،اوئه می‌گوید ،صحنه‌های زندگی خصوصی ،صحنه‌های زندگی دهقانی ،بررسی‌های ،صحنه‌های زندگی سیاسی ،بررسی‌های فلسفی ،شخصیتهای تخیلی ،بازگشت شخصیتها ،شهر پاریس ،بررسی‌های تحلیلی ،سخن بگوید ،بررسی‌های اجتماعی ،عین حال ،کل اثر

صفحه:
از 74 تا 81