Skip to main content
فهرست مقالات

رویدادهای فرهنگی ایران و جهان

(4 صفحه - از 58 تا 61)

کلید واژه های ماشینی : نمایش، ایران، رمان، فیلمهای، موسیقی، چچن، فرهنگی، هنر، اسلامی، جهان

خلاصه ماشینی:

"هر چند اگر این دستاویز علت اصلی حذف زبان پربار فارسی بوده،این‌ پرسش مطرح است که در این زمان به نسبت کم چگونه این مشکل برطرف شده و اگر واقعا چنین بوده آیا فرانسه نمی‌توانست پیش از اقدام خود مبنی بر حذف زبان‌ فارسی،یکی دو ماه فاصلهء میان حذف و لغو را با مشکلات و دشواریها کنار آید تا چنین تصمیم نسنجیده‌ای جامهء عمل نپوشد؟ گفتنی است«کیهان فرهنگی»در شمارهء پیشین خود طی یادداشتی با اعلام خبر حذف‌ آموزش زبان فارسی از برنامهء درسی آموزشگاههای آن کشور،دولت فرانسه را(از آن رو که‌ زبان فرانسوی در ایران با وجود«مشکلات مالی»و هزینه‌ها و دشواریهایی که‌ آموزش آن بر دوش کارگزاران ایرانی نهاده اما همچنان در پهنه‌ای گسترده آموزش‌ داده می‌شود؛زبان فارسی به عنوان دریچه‌ای به سوی یکی از کهن‌ترین و انسانی‌ترین فرهنگها دوستداران و خواهندگان فراوان دارد؛و نیز شماری بسیار از نویسندگان و اندیشمندان نامدار فرانسوی از این گنجینهء پربار و نویسندگان و شاعران بلند آوازه‌اش تأثیرها برده‌اند و بهره‌ها گرفته‌اند)همراه با نهادها و گروههای ایرانی که وظیفه گسترش و نگاهبانی از این زبان روح افزا را در دست‌ دارند(از آن رو که با صرف هزینه‌هایی،اگر فعالیتهای بسیاری هم از سوی آنان‌ انجام شده باشد،سکوت و عدم اعتراضشان با برطرف ساختن بخشی از مشکلات‌ از سوی آنان برای جلوگیری از این کارها و اقدامات مشابه دیگر،خود،کارهای‌ انجام یافته در راه گسترش زبان فارسی را بی اثر می‌سازد)پاسخگویان اصلی دو روی سکهء این اقدام دانسته بود."

صفحه:
از 58 تا 61