Skip to main content
فهرست مقالات

ادبیات تطبیقی؛ تفاهم فرهنگها

مصاحبه شونده:

(4 صفحه - از 9 تا 12)

کلید واژه های ماشینی : ادب، ادبیات، فرانسه، اسلام، ادبیات تطبیقی، ادبیات فرانسه، آراگون، شاهنامه، تأثیر، داستان

خلاصه ماشینی:

"کیهان زندگی:هدف شما از پرداختن به کتاب«اسلام از نظر ولتر» چه بود و آن کتاب چه دیدگاههایی را طرح کرده است؟ دکتر حدیدی:کتاب«اسلام از نظر ولتر»که نخستین بار در سال 1343 در مشهد منتشر شد در واقع کتابی است که در آن تحول افکار ولتر در بارۀ اسلام بررسی شده است،و این تحول فکری از این نظر جالب است که با خصومت و دشمنی شروع می‌شود و&%11404FYKG114G% در آن با اسلام از در دشمنی در می‌آید و رفته‌رفته در بارۀ آن به مطالعه می‌پردازد و هر چه تحقیقاتش پیش می‌رود،تمایل سمپاتیسم در وی بیشتر می‌شود. البته وجود شصت سال فاصله در این میان نیز خود دلایلی دارد،از جمله اینکه سدۀ هفدهم عهد نمایشنامه‌نویسی بوده نه شعروشاعری به معنی خاص کلمه،در آن توجه زیادی به انواع دیگر ادبی نمی‌شده و ادبیات فرانسه به سمت ادبیات نمایشی،به ویژه تراژدی و کمدی گرایش داشته است. کیهان زندگی:انگیزه اصلی شما برای ترجمۀ«حدیث عشق در شرق»چه بوده است؟ دکتر حدیدی:این موضوع هم تا حد زیادی به ادبیات تطبیقی مربوط می‌شود،زیرا تأثیر ادبیات شرق در ادب غرب در آن آشکار است و نویسندۀ کتاب مانند برخی دیگر از پژوهشگران معتقد است که در ادبیات عاشقانۀ عرب از صدر اسلام تا قرن پنجم هجری مفهومی از عشق وجود داشته بسیار نزدیک به مفهومی که بعدها تروبادورها،یعنی شاعران رامشگر جنوب فرانسه،در غرب رواج دادند."

صفحه:
از 9 تا 12