Skip to main content
فهرست مقالات

یادآوری علیه واپس زدگی

مصاحبه شونده: ؛

مترجم: ؛

مهر 1373 - شماره 114 (2 صفحه - از 76 تا 77)

کلید واژه های ماشینی : انار ،آلمان ،ولف ،کو ،آلمان شرقی ،ادبی ،درخت ،می کو ،ادبیات ،داستان ،کریستاولف ،ایوان ،کی‌ک ،یادآوری علیه واپس‌زدگی ،احساس ،انسان ،نگاه ،کتاب ،مردم آلمان شرقی ،تفسیر ،آلمان غربی ،برگ درخت ،مردم ،آلمان اتهام کریستاولف ،کریستاولف نویسنده ،دریافت جایزه نوبل در ادبیات ،زن نویسنده ،زن نویسنده و آلمان ،آلمان شرقی زندگی ،زمان

صفحه:
از 76 تا 77