Skip to main content
فهرست مقالات

رفتار اخلاقی: وجدان و انضباط اجتماعی

نویسنده:

(5 صفحه - از 19 تا 23)

کلید واژه های ماشینی : کارکنان، مدیران، رفتارهای اخلاقی، رفتارهای اخلاقی و غیر اخلاقی، سازمانی، اسلام، غیر اخلاقی، روش اصالت سودمندی، فرهنگ سازمانی، اصالت سودمندی

خلاصه ماشینی:

"هنگامی که گفته‌ می‌شود افراد با یکدیگر همکاری می‌کنند که‌ تلاشهای آنان به طور منظم برای کسب هدف جمعی‌ باهم تلفیق شود،هرچه درجهء تلفیق تلاشها بیشتر باشد درجهء همکاری نیز بیشتر است. 4-پویایی نهادی در انجام امور و پیشبرد کارها و حل مشکلات مردم 5-عشق و علاقه به خدکتگزاری به محرومین و مستضعفین 6-پرهیز از بوروکراسی به معنای کاغذ بازی و پیچیدگی‌های زاید اداری و مالی 7-جلب اعتماد و حمایت مردمی 8-عدم تمرکز در اجرای امور 9-اعتماد دو سویه میان افراد نهادی 01-همکاری به جای رقابت در کار 11-تقدم دیگران بر خود در مسایل فردی 21-وحدت نظری و عملی اصول اخلاقی دومین عامل اثرگذار بر انتظارات آدمی از نقش خود و دیگران اصول اخلاقی است؛اصولی که مدیر در تصمیم گیری و رفتارش باید رعایت کند. (91) 1-اصالت سودمندی(02) در این روش آنچه مرود قضاوت قرار می‌گیرد اثر تصمیم یا رفتار بر روی دیگران است،آن هم با هدف‌ عمدهء ارائه بیشترین نفع به تعداد بیشتری از افراد ذینفع مانند صاحبان سهام،صاحبان مواد اولیه،وام‌ دهندگان،مشتریان و کارکنان. 3-1-1-تضاد منافع:مدیر نباید در جستجوی منافع‌ فردی خود-که با کسب هدفهای سازمان در تضاد است-باشد برای نمونه برخورداری یک مدیر خرید از منافع مالی قابل ملاحظه در یک سازمان عمدهء تأمین‌ کنندهء مواد اولیه می‌تواند بیانگر تضاد منافع بالقوه فرد و سازمان به شمار آید،زیرا مدیر خرید ممکن است‌ حتی هنگامی که قیمت با کیفیت محصول این‌ فروشنده سازگار نباشد نیز از او خرید نماید. Kennedy,Corporate Cultures:The Rites and Rituals of Corporate Life, Reading,Mass:Addison-Wesley,1982 (7)- Marvin Bower,The Will to Manage,New York:Mc Graw-Hill,1966 (8)- Stephen P."

صفحه:
از 19 تا 23