Skip to main content
فهرست مقالات

ز

(3 صفحه - از 76 تا 78)

کلید واژه های ماشینی : دی ،فارسی ،زنان ،اشعار ،مهر ،زبان ،فروردین ،ژاپن ،نقد و بررسی ،زاهد ،بهمن ،اردیبهشت ،مصاحبه‌ها ،اسفند ،ترجمه ،زبان فارسی ،تیر ،استاد ،آذر ،زنوزی ،شهریور ،سرود ،عربی ،حافظ ،علی بن عبد ،زبان انگلیسی ،واژه‌های ،فرهنگی ،زبان عربی ،عبد الله نقد

خلاصه ماشینی:

"» زردشتیان-جشنها «نوروز و گاهنمای زردشتیان»،از سهراب‌ خدابخشی،3(2)،اردیبهشت‌ 1365:35-36 زرگری،علی‌ مصاحبه‌ها «توضیح»،از علی زرگری،2(5)،مرداد 1364:43 زرگری،علی نیز-نجم آبادی،محمود مصاحبه‌ها زرگری نژاد،غلامحسین‌ «نگرشی بر مجموعه تلوزیونی سربداران در پرتو اسناد تاریخی،تاریخ سربداران بردار»،1()2)، اردیبهشت 1363:24-28 زرندی،واد مشفقی-مشفقی زرندی،جواد زریاب خویی،عباس‌ مصاحبه‌ها «مرحوم دکتر غلامحسین مصاحب،تداوم تلاشی‌ بزرگ برای انتقال علم»،6(7)،مهر 1368:1-6 درباره‌ «یکی قطره باران:جشن نامه دکتر عباس‌ زریاب خویی،به کوشش احمد تفضلی»، 8(7)،دی 1370:55 زرین خط،غلامرضا درباره‌ «زرین خط،استاد هنرمند سیرجانی در گذشت»، 2(11)،بهمن 1364:38 زرین کوب،حمید درباره‌ «به یاد شادروان دکتر حمید زرین کوب، 1315-1366»،از قمر آریان،4(7)،مهر 1366:55-56 زرین کوب،عبد الحسین‌ «آیا به درست درآمدن فال حافظ اعتقاد دارید؟اگر مورد برجسته‌ای هست که برای شما یا دوستان‌ و آشنایان شما اتفاق افتاده است نقل کنید»، 5(8)،آبان 1367:24-26 «از میان طبعها و تصحیحهای مختلف دیوان حافظ کدام را بیشتر می‌پسندید و چرا؟»،5(8)،آبان‌ 1367:27-28 «اگر بخواهید فقط یک غزل از افظ برگزینید،که‌ النصافا کاری است دشوار،آن غزل کدام‌ است؟»،5(8)،آبان 1367:17-19 «بعضی از محققان برآنند که غزلهای حافظ برخلاف سایر غزلسرایان پیش از او یا معاصر با او،انسجام معنایی و اتحاد مضمونی ندارد،این‌ نظر را چگونه ارزیابی می‌کنید؟»،5(8)،آبان‌ 1367:20-23 «به نظر شما جای چه تحقیقی در زمینهء حافظ پژوهی خالی است؟»،5(8)،آبان‌ 1367:8-16 «سه اثر برجسته که در زمینهء حافظ پژوهی نوشته‌ شده است یاد کنید»،5(8)،آبان‌ 1367:29-30 نقد و بررسی‌ «نقش برآب»،از بهاءالدین خرمشاهی،6(10)،دی 1368:37 زعفران‌ «نگاهی به شناخت زغفران ایران»،از جمال زاده، 5(4)،خرداد 1367:32-33 زکریا،مفدی-یادواره‌ها «بزرگداشت یاد مفدی زکریا در الجزیره»،2(9)، آذر 1364:36-37 زکی محمد حسن-محمد حسن،زکی‌ «زمان،زمان خروش است و فصل جوشیدن»مردانی، نصر الله اشعار «زمانه سعدی در ایران و ژاپن»-سعدی،مصلح بن‌ عبد الله نقد و بررسی‌ زمانی،کریم‌ «آشنایی با نهادهای علمی و فرهنگی،بنیاد نهج البلاغه،3(7)،مهر 1365:34 نقد و بررسی‌ «واقعهء صفین در تاریخ،ترجمه‌ای ناقص از کتابی‌ کهن و معتر»(ترجمه)-منقری،نصر بن‌ مزاحم نقد و بررسی‌ زمان،مصطفی‌ درباره‌ «استاد مصطفی زمانی»،8(4)،مهر 1370:55 زمانی اصل،مجید اشعار «چند لافته‌ی کوچک برای احمد مطر»،7(1)، فروردین 1369:49 زمانی اصل،مجید اشعار «گور نبشته‌های ما»،2(2)،اردیبهشت 1364:47 «منظومه در خاک»،7(3)،خرداد 1369:16 «زمزمه»-شکارسری،حمیدرضا اشعار «زمزمه‌ها»-سرفراز،افشین اشعار زنان‌ «برگزاری کنگرهء زن و انقلاب جهانی اسلام در تهران»،4(11)،بهمن 1366:71 زنان-پوشاک‌ «نمایشگاه مقام و منزلت زن در موزه هنرهای‌ معاصر»،8(9)،اسفند 1370:58 زنان در ادبیات فارسی‌ «مقام زن از دیدگاه اقبال»،از شهیندخت کامران‌ مقدم،2(8)،آبان 1364:33-35 زنان در اسلام‌ «سمیای زن در المیزان»،از محمد علی سلطانی، 6(8)،آبان 1368:14-16 زنان در جشم انداز رودخانه-بل،هاینریش‌ نقد و بررسی«برخی ضعیفند اما همه‌ حریصند» زنان دهکوه-فریدل،اریکا نقد و بررسی‌ زنان شاعر «شب شعر شاعره‌های خراسان»،1(12)،اسفند 1363:41 زنان کارگردان‌ «دو نمایشنامه از دو کارگردان زن،بر صحنه»، 2(5)،مرداد 1364:38-39 زنان-کنفرانسها،کنگره‌ها و غیره‌ «کنفرانس جهانی زن»،2(6)،شهریور 1364:44-45 زنان-نقاشی-نقاشی زنان‌ زنان-نمایشگاهها «نمایشگاه مقام و منزلت زن در موزه هنرهای‌ معاصر»،8(9)،اسفند 1370:58 زنج،بهمن‌ «پژواک»،3(4)،تیر 1365:25-27 زنجان-سینماها «هفته فیلم فجر در استان زنجان»،5(1)،فروردین‌ 1367:56 زنجانی،عزالدین‌ مصاحبه‌ها «آیت الله سید عز الدین زنجانی:علامه طباطبائی، جامع حکمت و شعریت»،6(8)،آبان‌ 1368:1-4 «زنگی،آثار و عقاید ابن عربی»-ابن عربی، محمد بن علی درباره‌ زندگی پیکاسو-ریچاردسون،جان نقد و بررسی‌ زندگی جدید الیوت-الیوت،تامس استرنر نقد و بررسی."

صفحه:
از 76 تا 78