Skip to main content
فهرست مقالات

سخن ماه: بخشنامه بودجه سال 1385 کل کشور

نویسنده:

(3 صفحه - از 4 تا 6)

کلید واژه های ماشینی : بخشنامه، اقتصادی، دولت، بودجه سال، ابلاغ بخشنامه بودجه سال، کل کشور، لایحه بودجه سال، مرور بخشنامه بودجه سال، اصلاح و ابلاغ بخشنامه بودجه، تامین اجتماعی

خلاصه ماشینی:

"در ودمین بخش از راهبردهای اساسی کهبه بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی ورقابت‌پذیری اقتصادی اختصاص داده شدهاست،اصلی‌ترین مورد که تغییر نظام وساختار متمرکز دولتی به اقتصاد آزادرقابتی می‌باشد و بایستی صریحا و به عنواناولین بند مورد توجه و تاکید قرار می‌گرفت،اثری از توجه به آن دیده نمی‌شود،در بند اولباز دوباره با وجود آنکه بارها یادآور شدیم کهدست کم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشوربه عنوان عمده‌ترین مرکزیت مطالعات وبرنامه‌ریزی اقتصادی کشور بایستی بینسرمایه و درآمد تفاوت قایل شود و وجوهحاصل از فروش نفت خام را که سرمایه متبلورارز می‌باشد،این راستینه چگونه است کهمتوجه این مبنا نشده‌اند که در اینصورتعایدی تلقی نکنند،همان بر سر وجوه حاصل&%45102BONG451G% از فروش نفت خام خواهد آمد که در گذشته برسر این وجوه آمده و همچنان ادامه دارد؛ضمن اینکه با گنجاندن بندهایی مانند افرایشقیمت خریدهای تضمینی،افزایش درآمدکشاورزی به ویژه در مورد قیمتگذاریمحصولات کشاورزی و موارد عدیده دیگر،زمینه‌های تشدید رشد نرخ تورم فراهم خواهدOچنانچه لایححه بودجه سال آتی باهمان روش پیشین تهیه و پیشنهادشده باشد یا پیشنهاد شود،درسال آینده نه تنها اب کسری بودجهبه مراتب بیشتری روبه‌رو خواهیمبود،بلککه نرخ تورم و بیکاریحاکم به مراتب بیش ازتصور خواهد بود. بنابراین،به نظر می‌رسد با توجه به اینکهپیش نویس بخشنامه برای اصلاح و ابلاغ بهدولت و مجلس شورای اسلامی ارسال شدهاست،چنانچه تاکنون تایید و ابلاغ نشده باشدبر مسوولان و کارگزاران مربوط است کهپیش نویس را به نحوی اصلاح نمایند که درمقدمه بخشنامه رعایت مبانی بودجه نویسیمورد تاکید ویژه قرار گیرد و دست کم برایاصلاح بودجه سالانه کل کشور که عنوان شداساس کلیه کاستی‌های اقتصادی-اجتماعی وفرهنگی حاکم بر اقتصاد کشور به ویژه تورم وبیکاری می‌باشد،تدبیری انجام پذیرفته باشد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.