Skip to main content
فهرست مقالات

برزگری

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : نشاء ،چقندر ،بته ،هکتار زمین ،کیلو ،کود پهن ،هکتار ،هکتار زمین کافیست ،موقع کاشت ،محصول علف ،موقع ،نشاء کنیم ،خاک بریزند ،موقع نشاء ،علف بکاریم ،علفهای خودرو ،موقع شخم ،بته کلم ،نشاء کلم ،بذر کلم ،چقندر قند ،نیطرات دو ،موقع درو ،خط بکارید ،دوست می‌دارد ،فاصله هر

خلاصه ماشینی:

"زراعت سکل-سکل را فقط برای حبه‌اش می‌کارند بلکه کاه سکل‌ پرقیمت است و گله و رمه در زمستان خیلی خوب میخورند سکل هم اقسام مختلف دارد دیزه-درشت-دیررس-و پیش‌رس و هر یک چندین قسم است در هر صورت موقع کاشت‌ آن ماه آخذ پائیز است و در هر هکتار 071 الی 091 لیطر بذر می‌افشانند و ؟؟؟ باید از محصول همان سال باشد زیرا که اگر دو ساله باشد قدرت روئیدن از او سلب می‌شود و این بذر را نباید خیلی زیر خاک کرد-در اراضی قوی در هر سانتی‌ مطرمربع 2 الی 3 دانه بذر کافیست و در اراضی سست 4 الی 5 دانه-شیارهای‌ گاوآهن باید باز بمانند تا در زمستان آب باران راه عبور داشته باشد. انبار چقندر بر دوقسم است موقتی و دائمی انبارهای موقتی را در آخر عمارت‌ در چهار ذرع عرض و طول و دو ذرع و نیم عمق در وسط گودال شبیه چاه‌ حفر کرده روی آنرا با چوب میپوشانند و چقندر را روی هم در گود ریخته پر میکنیم بشرط آنکه فاصله بفاصله تیر یا چوب کلفت بکمارند که مثل لوله بخاری‌ نفس‌کش داشته باشد و دور تمام آنرا خندقی حفر کرده و پس از آنکه مقداری‌ کاه روی چقندر ریختند آن خاکها را روی آن بریزند که از باران محفوظ باشد، سیب‌زمینی سیبب‌زمینی اراضی خیلی قوی و کودهای ارکانیکی مثل پهن و خون و شاخ‌ و غیره را دوست میدارد و هر قدر پهن در زمین بریزید بهتر است بشرط آنکه پهن‌ ساخته و پوسیده علمی باشد، کودهای اسید نیطریک برای سیب‌زمینی مضر است اولا دیررس میشود ثانیا باعث مرض ؟؟؟ میشود و آنرا می‌گنداند-کود پطاس برای سیب‌زمینی خیلی‌ نافع است خاصه در اراضی کم پطاس پس خاکستر برای این گیاه مفید است‌ و اگر ندارید سولفات دو پطاس از سایر اقسام پطاسیک بهتر است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.