Skip to main content
فهرست مقالات

تاثیر اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام عادی بر روی بازده سهام و سود آوری شرکت های فعال

نویسنده:

(17 صفحه - از 41 تا 57)

کلیدواژه ها : بازده سهام ،سودآوری ،اندازه شرکت,نسبت ارزش دفتری به‌بازار سهام

کلید واژه های ماشینی : نسبت ارزش دفتری به‌ارزش بازار ،ارزش دفتری به‌ارزش بازار سهام ،بورس اوراق بهادار تهران ،بازده ،اطلاعات ،سهام ،اندازه شرکت ،به‌ارزش بازار سهام و بازده ،به‌ارزش بازار و سودآوری سهام ،ارزش بازار سهام ،سرمایه ،ارزش ،اندازه شرکت و نسبت ارزش ،ریسک ،بازده سهام ،ارزش دفتری به ارزش بازار ،سودآوری سهام شرکت ،بتا ،ارزش بازار سهام عادی ،پرتفوی ،اندازه شرکت و سودآوری سهام ،ارزش بازار و سودآوری سهام ،اندازه شرکت و بازده سهام ،بازار سهام و بازده سهام ،نسبت ارزش دفتری به ارزش ،سودآوری سهام شرکت‌های خودروساز ،بازده سهام شرکت‌های خودروساز ،بورس اوراق بهادار تهران سودآوری ،ارزش دفتری به‌ارزش سهام بازار ،نسبت ارزش دفتری به‌ارزش سهام

سرمایه‌گذاران در صورتی نقدینگی خود را به‌سمت مشارکت در تولید سوق می‌دهند که مطمئن شوند بازگشت سرمایه بالاوریسک پایینی خواهند داشت.در این تحقیق رابطه و تاثیر متغیرهای چندگانه حسابداری‌ بربازده و سودآوری سهام شرکت‌های فعال در صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی پذیرفته‌شده در بورس اوراق‌ بهادار تهران در سال‌های 80-78 مورد بررسی قرار گرفته است. تحقیق انجام‌شده حول چهار محور اصلی اندازه شرکت،نسبت ارزش دفتری به‌ارزش بازار سهام، بازده و سودآوری می‌باشد.روش انجام تحقیق،به‌صورت پس رویدادی و براساس اطلاعات گذشته و از مدل فاما و فرنچ استفاده شده است.از روش همبستگی پیرسون برای تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری استفاده شده و برای‌ آنالیز آماری نرم‌افزار SPSS به‌کار رفته است.پس از آنالیز آماری،و محاسبه t و مقایسه آن با t جدول فرض‌ H0 در تمامی فرضیه‌های تحقیق رد شد.

خلاصه ماشینی:

"یک رابطه خطی مثبت بین بتا و هر سهم نرخ مورد انتظار بازده آن وجود دارد و این رابطه به‌خط بازار سرمایه معروف است. گاتچف‌3(1999)رابطه بین اندازه و نسبت ارزش دفتری به‌ارزش بازار سهام و بازده سهام را برای شرکت‌های مالی و H1 :رابطه معنی‌داری بین اندازه شرکت و بازده سهام شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار جدول 1-نتایج آزمون‌های مربوط به‌رابطه بین اندازه شرکت و بازده سهام در سال 78 برای کلیه شرکت‌های نمونه جدول 3-نتایج آزمون مربوط به‌رابطه بین اندازه شرکت و بازده سهام در سال 1380 برای کلیه شرکتهای نمونه جدول 6-نتایج آزمون‌های مربوط به‌رابطه بین نسبت ارزش دفتری به‌ارزش بازار سهام و بازده سهام در سال 1380 برای کلیه‌ جدول 6-نتایج آزمون‌های مربوط به‌رابطه بین نسبت ارزش دفتری به‌ارزش بازار سهام و بازده سهام در سال 1380 برای کلیه‌ جدول 6-نتایج آزمون‌های مربوط به‌رابطه بین نسبت ارزش دفتری به‌ارزش بازار سهام و بازده سهام در سال 1380 برای کلیه‌ بنابراین بین نسبت ارزش دفتری به‌ارزش بازار سهام و بازده سهام شرکت در سال 80 رابطه معنی‌داری وجود بنابراین بین نسبت ارزش دفتری به‌ارزش بازار و سودآوری سهام شرکت در سال 78 رابطه معنی‌دار وجود جدول 11-نتایج آزمون‌های مربوط به‌رابطه بین نسبت ارزش دفتری به‌ارزش بازار و سودآوری سهام در سال 1379 برای کلیه‌ جدول 12-نتایج آزمون مربوط به‌رابطه بین نسبت ارزش دفتری به‌ارزش بازار و سودآوری سهام در سال 1380 برای کلیه‌ جدول 12-نتایج آزمون مربوط به‌رابطه بین نسبت ارزش دفتری به‌ارزش بازار و سودآوری سهام در سال 1380 برای کلیه‌"

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.