Skip to main content
فهرست مقالات

نشستی با اندیشمند فرزانه دکتر سید جعفر شهیدی

مصاحبه شونده: ؛

فروردين 1363 - شماره 1 (10 صفحه - از 3 تا 12)

کلید واژه های ماشینی : ادبیات فارسی ،دکتر شهیدی ،آقای دکتر شهیدی ،بنده ،تاریخ اسلام ،دانشکده ادبیات ،جناب آقای دکتر شهیدی ،آقای دکتر محقق ،دکتر سید جعفر شهیدی ،زبان فارسی ،دکتر گرجی ،زبان و ادبیات فارسی ،دکتر محقق ،آقای دکتر گرجی ،آقای دکتر موسوی ،دانشکده ادبیات دانشگاه ،دکتر پورجوادی ،ساعت درس ،ساعت درس می‌دهد ،دکتر موسوی‌بهبهانی ،دکتر موسوی ،استادان ادبیات ،درس بدهند ،دانشکدهء ادبیات ،درس می‌داد ،تشریف دارند ،دانشکده‌های زبان ،بنده عرض کردم ،گمان می‌کنم ،دکتر اسماعیل

صفحه:
از 3 تا 12