Skip to main content
فهرست مقالات

نفسانیت، جوهر و حقیقت غرب

نویسنده:

(2 صفحه - از 13 تا 14)

کلید واژه های ماشینی : نفس ،نفسانیت ،غرب ،عقل ،دکارت ،جوهر و حقیقت غرب ،تفکر ،فلسفه ،روحانیت ،مدار تفکر غرب بر نفسانیت ،معنویت ،مارکس ،بشر غربی عین نفسانیت ،فلاسفهء ،مدار عالم جدید بر نفسانیت ،معنی نفسانیت در مقابل معنویت ،دین ،تاریخ ،نفسانیت جدید ،معنی ،ظاهر ،اثبات ،جوهر تفکر جدید غرب ،اتحاد ،نفسانیت جوهر غرب ،تاریخ جدید نفسانیت ،عین نفسانیت جدید ،فلسفهء غربی با دلایل اثبات ،شأن نفسانی نفسانیت ،نفسانیت به‌صورت عقل ظاهر

خلاصه ماشینی:

"جواب آری،ما را به تضادگویی‌ کشاند،چه لفظ آری تصدیق این معنی بود که این‌ اتحاد قوای شهوت و غضب و نطق عین نفسانیت‌ جدید است،و دیدیم که اگر این اتحاد با غلبه و در تحت ریاست عقل باشد روحانیت است و روحانیت‌ اگر در مقابل نفسانیت جدید نباشد(که در این‌ مقابله شکی نیست)یکی دانستن این دو هیچ وجهی‌ ندارد،اما اگر به پرسش پاسخ منفی بدهیم و بگوئیم‌ نفسانیت جدید به صرف اتحاد قوای نفس حاصل‌ نشده است،پس از کجا آمده و حقیقت آن مخصوصا در نسبت با عقل‌ و با شهوت و هوی‌وهوس چیست؟مطلب به این‌ سادگی نیست که کسی بگوید عقل مقهور و مغلوب‌ هوی شده است،حتی کافی نیست که بگوئیم‌ خرد غربی خرد شیطانی است،البته عقل جدید مدد از رحمن نمی‌گیرد ولی عقل محروم از مدد حضرت‌ رحمن کدام عقل است و اثر این عقل و مآل آن‌ چیست؟به این پرسش‌ها در جای دیگر باید جواب‌ داده شود،اما عقلی که خانه‌اش وجود بشر است‌ و از حدود این خانه یعنی از عالم بشری خارج نمی‌ شود،با شئون دیگر بشر چه نسبتی دارد،و ضامن‌ این نسبت چیست؟آیا این عقل هم همچنان مایل‌ است که شهوت و غضب را رام خود سازد و از تحقق‌ این امر،بشر صاحب فضیلت بوجود می‌آید؟نه‌ عقلی که از مدد غیب محروم است."

صفحه:
از 13 تا 14