Skip to main content
فهرست مقالات

میرزا رضا خان طباطبایی نائینی و روزنامه «تیاتر» او

نویسنده:

(3 صفحه - از 32 تا 34)

کلید واژه های ماشینی : میرزا رضا خان طباطبایی نائینی، میرزا رضا خان، نائینی، روزنامه، میرزا رضا خان نائینی، خان طباطبایی نائینی و روزنامه، میرزا رضا خان طباطبائی نائینی، اصفهان، هنر، نمایش

خلاصه ماشینی:

"»5 بنابر آنچه در بالا آمد روشن شد که میرزا رضا خان در 24 سالگی همکاری خود را با روزنامه‌ انجمن اصفهان شروع کرده و ظاهرا باید نزدیک به‌ یکسال و نیم الی دو سال این همکاری ادامه یافته‌ باشد. » بطوریکه دیده میشود این روزنامه از ربیع الاول‌ سال 1326 تا جمادی الاولی 1326 هجری قمری‌ در مجموع 12 شماره انتشار یافته هر شماره دارای‌ 4 صفحه و در مطبعه فاروس و مجلس به چاپ رسیده‌ است بطوریکه پیش از این اشاره شد این اولین‌ روزنامه‌ای است که زیر عنوان«تیاتر»در ایران‌ انتشار یافته و از این نظر در خور توجه و رسیدگی‌ است که مدیر آن آگاه به معایب و اوضاع کشور خویش است و سعی می‌کند با زبان ساده و بصورت‌ محاوره معایب جامعه خود را برملا سازد. برای اتمام این مقال چند بیتی از قصیده مرحوم عبرت را در زیر می‌خوانیم: در رثا دردا و حسرتا که برون شد ز دست ما آن گوهری که بود جهانش کمین ما دردا و حسرتا که از این ملک پا کشید سرمایه سعادت ملک افتخار ما دردا و حسرتا که برفت از جهان فضل‌ آن اهل فضل را به جهان میر و مقتدا دردا و حسرتا که زبون کرد دست مرگ‌ آن را که بود مفخر اولاد مصطفی‌ آن پیشوای راست‌روان درست‌کار واحسرتا که خورد زدست اجل قفا هرگز جدا نبود ز کردار او صواب‌ چونا که دور بود ز گفتار او خطا دردی است درد مرگ عزیزان و دوستان‌ کز بهر آن نیافته کس در جهان دوا «عبرت»ز عقل سال وفاتش سئوال کرد آهی کشید و گفت صد افسوس از رضا(1310) (به تصویر صفحه مراجعه شود) (6)-«تیاتر»اولین شماره ص 1 (7)-همین شماره ص 3 (8)-شماره 1 ص 4 (9)-ارمغان سال 4 شماره 8 ص 346 (10)-روزنامه«تیاتر»شماره 9 ص 2 (11)-صدر هاشمی:تاریخ جراید و مجلات ایران«جلد 2 ص 150» (12)-مجله ارمغان سال 8 شماره 5-6،مرداد و شهریور 1306 ص 319"

صفحه:
از 32 تا 34