Skip to main content
فهرست مقالات

روزنامه روح القدس و یادی از سلطان العلماء خراسانی دومین روزنامه نگار شهید ایران

نویسنده:

(4 صفحه - از 15 تا 18)

کلید واژه های ماشینی : روح‌القدس، روزنامه، سلطان العلماء، خراسانی، شاه، سلطان العلما، ایران، قزاق، باغ شاه، مدیر، مشروطه، محمد علی‌شاه، تاریخ مشروطه ایران کسروی چاپ، روزنامه‌نگار شهید ایران، مترجم، شماره‌های روح‌القدس امضای مدیر روزنامه، مدیر روزنامه سلطان العلماء، میرزا جهانگیر خان، کسروی، دولت، تاریخ، مجلس، میرزا علی محمد خان، محمد علی میرزا، کسروی تاریخ مشروطه چاپ، ترجمه، مقالات، شرح احوال سلطان العلماء، میرزا جهانگیر خان و سلطان، محمد علی

خلاصه ماشینی: "ملک‌ زاده در کتاب زندگانی ملک المتکلمین در مورد دستگیری سلطان العلماء چنین نوشته است: «اداره روزنامه روح القدس در یکی از بالا خانه‌های‌ خیابان چراغ برق بود و این خیابان از طرف نظامیان‌ اشغال شده بود،همین که نایره جنگ مشتعل شد، مرحوم روح القدس که در اداره روزنامه بود یکه و تنها در مقابل هزارها مسلح که خیابان را اشغال کرده و به طرف‌ مجلس رهسپار بودند به جنگ پرداخت و چند نفر از مهاجمین را کشت و عده‌ای را مجروح کرد تا اینکه اداره‌ روزنامه به دست قشون استبداد اشغال شد و آن آزاد مرد با شهامت،با تنی مجروح ولی روحی توانا و سرکش‌ به دست مهاجمین گرفتار گشت»5 ملک زاده اضافه می‌کند: «پس از آنکه سربازها با سر نیزه و ته تفنگ او را از پای در می‌آوردند آن بدن نیم جان را به باغ شاه برده و زنجیر کردند و پس از چند روز شهیدش می‌کنند و نعش او را در چاه می‌اندازند6. اما شرف الدین قهرمانی مترجم کتاب«حکومت‌ تزار و محمد علی میرزا»تالیف،ن،پ،مامونتوف در مورد دو تن از ملیون که در خیابان چراغ برق دستگیر شده‌اند خود اظهار نظری کرده که آن دو تن دستگیر شده یکی‌شان مدیر روح القدس بوده است اما بنا به‌ دلایلی که در مورد سلطان العلماء در باغ شاه‌ در دست است نباید نظر قهرمانی درست باشد برای‌ حسن ختام نظر فوق را در زیر می‌آوریم: «تازه اولین اشعه خورشید در اطاق من تابیده بود که‌ صدای پای تند نوکرم علی بیک مرا بیدار کرد."

صفحه:
از 15 تا 18