Skip to main content
فهرست مقالات

نگاهی به نشریات تحقیقی، ادبی، هنری

(2 صفحه - از 43 تا 44)

کلید واژه های ماشینی : هنر، فیزیک، نشر، معارف، تحقیقات، فرهنگی، نشر دانش، برگزاری کنفرانس فیزیک ایران، مقالات، ایران

خلاصه ماشینی: "کشور پهناور و 40 میلیونی ایران با آن‌ پشتوانهء عظیم و غنی فرهنگ اسلامی و ایرانی پی تردید ظرفیت پذیرش مجلات و نشریات ارزندهء متعددی را داراست که ان شاء الله بتدریج با همت نویسندگان‌ و هنرمندان مسلمان از سالخورده و جوان،در موضوعات‌ مختلف و در سطح و مخاطب‌های متفاوت انتشار می‌یابد و جریان فرهنگی پر بار و مفیدی را در جامعه ایجاد می‌کند معارف نشریه‌ای دیگر برای پاسخگوئی به همین نیاز است که از سوی مرکز نشر دانشگاهی نخستین شمارهء آن منتشر شده است. این را نیز یاد آوری کنیم که در بخش گزارش دومین‌ جشنوارهء تئاتر فجر-سخنرانیهای دکتر عبد الکریم‌ سروش با عنوان«کنکاش در رابطه میان عرفان و هنر»، سید کمال حاج سید جوادی با عنوان«روانشناسی‌ هنر،و هنرمند»مهندس مهدی حجت با عنوان‌ «در جستجوی دستیابی بر هویت هنر اسلامی»نیز درج‌ شده است. در خود مجله هدف از انتشار آن،«ایجاد ارتباط میان فیزیکدانان فارسی زبان و کمک به پیشبرد جنبه‌های پژوهشی،آموزشی و فرهنگی فیزیک‌ در ایران»ذکر شده و آمده است: (به تصویر صفحه مراجعه شود) مجله از همکاری دانشمندان و صاحبنظران و آگاهان این رشته به گرمی استقبال می‌کند،و پس از آن‌ کیفیت مقاله‌ها و موضوعهای مورد نظر و روال پذیرش و ویرایش مقالات درج شده است. این امر نه فقط باعث شده است که‌ جوانان ما به خواندن فیزیک تمایلی نداشته باشند و مسئولان مملکتی اهمیت آن را در نیابند بلکه مهندسان‌ ما را نیز در دید ایستا گرایانهء خود نسبت به صنایع مصر کرده است،تا جایی که اغلب آنها نقش فیزیک را در تکامل صنایع انکار می‌کنند»(برای آشنایی با دیدگاه‌ دانش پیشگان کشورهای«صنایع ساز»رک مقالهء،«هم‌ دروهم کلید»در این شماره-و در پایان مقدمه آمده‌ است: کنفرانس فیزیک ایران باید یک گرد همائی جدی‌ باشد."

صفحه:
از 43 تا 44