Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی عوامل مرتبط با رضایتمندی مشتریان استخرهای سرپوشیده خصوصی

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (10 صفحه - از 49 تا 58)

کلیدواژه ها :

مشتری‌مداری ،مدیریت خدمت ،رضایتمندی و استخر سرپوشیده

کلید واژه های ماشینی : مشتریان استخرهای سرپوشیده خصوصی، مشتری، استخر، عوامل مرتبط با رضایت‌مندی مشتریان، مشتریان استخرهای خصوصی سرپوشیده، بررسی عوامل مرتبط با رضایت‌مندی، رضایت مشتری، مشتریان، رضایت‌مندی مشتریان استخرهای خصوصی، رضایت مشتریان

توجه عمیق به مشتری و مشتری‌مداری،امروز راز دنیای صنعت ورزشی است.هدف از انجام این‌ پژوهش،بررسی عوامل مرتبط با رضایتمندی مشتریان استخرهای خصوصی سرپوشیده به منظور بهبود عملکرد استخرها،برای به دست آوردن رضایت بیشتر مشتریان و جذب بیشتر آنان است.نمونهء تحقیق‌ شامل مشتریان استخرهای خصوصی سرپوشیدهء مناطق انتخابی شهر تهران(360- N )است.باتوجه به‌ منابع موجود و پرسشنامه‌های ویژهء رضایت مشتری و ویژگی‌های خدمات استخرهای ورزشی،از پرسشنامهء محقق ساخته استفاده شد.آزمون آماری مورد استفاده در این تحقیق،آزمون دو جمله‌ای‌ است.باتوجه به اینکه دو طبقه نمره وجود داشت،برای آزمون فرضیات از این توزیع استفاده شد.نتایج به‌ دست آمده نشان داد که بین رعایت بهداشت و امور ایمنی استخر،امکانات و تجهیزات کالبدی با رضایت‌ مشتریان ارتباط معنی‌داری وجود دارد.

خلاصه ماشینی:

"نادریان(1379)در مقالۀ خود با عنوان بررسی عوامل مؤثر در بهره‌وری سازمان ورزشی، بیان می‌کند که پرورش نیروهای متخصص و کارشناس علوم ورزشی در طراحی و اجرای برنامه‌های تربیت بدنی و ورزش و بهبود عملکرد باشگاه‌های خصوصی مؤثر است. M (2)- Hayes,Bob E (3)- Club haus_health (4)- Maileto. جدول 2-توزیع فراوانی مطلق و نسبی مشتریان بر حسب عوامل مرتبط با رضایتمندی (تصویرتصویر) بحث و نتیجه‌گیری در مورد فرض اول(بررسی ارتباط بین بهداشت و ایمنی استخر و رضایتمندی مشتریان) که با استفاده از آزمون دو جمله‌ای انجام شد،مشاهده می‌شود که بهداشت و ایمنی استخر در رضایت و جذب بیشتر مشتری بسیار مؤثر است،یعنی ارتباط معنی‌داری بین بهداشت و ایمنی استخر با رضایت مشتریان وجود دارد. مورد فرضیۀ سوم(بررسی ارتباط بین تسهیلات اعطایی به مشتریان و رضایت مشتریان) که با استفاده از آزمون دو جمله‌ای انجام گرتف،نشان می‌دهد که میزان تسهیلات اعطایی و استفاده از مزایای جانبی و پاداش‌ها در هنگام پرداخت شهریه تاثیر زیادی در جذب مشتری دارد،یعنی ارتباط معنی‌داری بین نحوۀ برخورد اجتماعی و روابط انسانی با رضایت مشتریان وجود دارد. فرضیۀ چهارم(بررسی ارتباط بین امکانات و تجهیزات و منابع کالبدی و رضایت مشتریان)که با استفاده از آزمون دو جمله‌ای انجام گرفته است،نشان می‌دهد که از نظر مشتریان و مدیران و مربیان،کیفیت و کمیت امکانات در جذب و رضایت مشتری تأثیر بسیاری دارد. این نتایج با یافته‌های نادریان(1379)،فرایر(2000)،لاکو (2002)که استفاده از نیروهای متخصص و کارشناس علوم ورزشی را در طراحی و اجرای برنامه های تربیت بدنی و ورزش و بهبود عملکرد باشگاه‌های خصوصی مؤثر می‌دانند،مطابقت می‌کند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.