Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی عوامل مرتبط با رضایتمندی مشتریان استخرهای سرپوشیده خصوصی

نویسنده: ؛ ؛ ؛

پاییز 1387 - شماره 37 علمی-پژوهشی (10 صفحه - از 49 تا 58)

کلیدواژه ها : مشتری‌مداری ،مدیریت خدمت ،رضایتمندی و استخر سرپوشیده

کلید واژه های ماشینی : عوامل مرتبط با رضایت‌مندی ،رضایت مشتری ،رضایت مشتریان ،مشتریان استخرهای خصوصی ،استخر با رضایت مشتریان ،رضایت‌مندی مشتریان ،استخرهای سرپوشیده ،بررسی عوامل مرتبط ،پرسشنامه‌های ویژهء رضایت مشتری ،آزمون دو جمله‌ای ،عوامل مرتبط ،ایمنی استخر ،نحوهء مدیریت و برنامه‌ریزی مدیران ،برنامه‌ریزی مدیران استخر ،کالبدی با رضایت مشتریان ،خصوصی ،بهداشت و ایمنی استخر ،استخرهای ورزشی ،استخرهای خصوصی سرپوشیدهء ،آزمون آماری ،سازمان ورزشی ،رضایت مشتریان وجود ،بررسی عوامل ،ویژهء رضایت مشتری ،امور ایمنی استخر ،ویژگی‌های خدمات استخرهای ورزشی ،باشگاه‌های خصوصی مؤثر ،ارتباط معنی‌داری ،مدیریت و برنامه‌ریزی مدیران ،کالبدی با رضایت

توجه عمیق به مشتری و مشتری‌مداری،امروز راز دنیای صنعت ورزشی است.هدف از انجام این‌ پژوهش،بررسی عوامل مرتبط با رضایتمندی مشتریان استخرهای خصوصی سرپوشیده به منظور بهبود عملکرد استخرها،برای به دست آوردن رضایت بیشتر مشتریان و جذب بیشتر آنان است.نمونهء تحقیق‌ شامل مشتریان استخرهای خصوصی سرپوشیدهء مناطق انتخابی شهر تهران(360- N )است.باتوجه به‌ منابع موجود و پرسشنامه‌های ویژهء رضایت مشتری و ویژگی‌های خدمات استخرهای ورزشی،از پرسشنامهء محقق ساخته استفاده شد.آزمون آماری مورد استفاده در این تحقیق،آزمون دو جمله‌ای‌ است.باتوجه به اینکه دو طبقه نمره وجود داشت،برای آزمون فرضیات از این توزیع استفاده شد.نتایج به‌ دست آمده نشان داد که بین رعایت بهداشت و امور ایمنی استخر،امکانات و تجهیزات کالبدی با رضایت‌ مشتریان ارتباط معنی‌داری وجود دارد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.