Skip to main content

بررسی عوامل مرتبط با رضایتمندی مشتریان استخرهای سرپوشیده خصوصی

توجه عمیق به مشتری و مشتری‌مداری،امروز راز دنیای صنعت ورزشی است.هدف از انجام این‌ پژوهش،بررسی عوامل مرتبط با رضایتمندی مشتریان استخرهای خصوصی سرپوشیده به منظور بهبود عملکرد استخرها،برای به دست آوردن رضایت بیشتر مشتریان و جذب بیشتر آنان است.نمونهء تحقیق‌ شامل مشتریان استخرهای خصوصی سرپوشیدهء مناطق انتخابی شهر تهران(360- N )است.باتوجه به‌ منابع موجود و پرسشنامه‌های ویژهء رضایت مشتری و ویژگی‌های خدمات استخرهای ورزشی،از پرسشنامهء محقق ساخته استفاده شد.آزمون آماری مورد استفاده در این تحقیق،آزمون دو جمله‌ای‌ است.باتوجه به اینکه دو طبقه نمره وجود داشت،برای آزمون فرضیات از این توزیع استفاده شد.نتایج به‌ دست آمده نشان داد که بین رعایت بهداشت و امور ایمنی استخر،امکانات و تجهیزات کالبدی با رضایت‌ مشتریان ارتباط معنی‌داری وجود دارد.

کلیدواژه ها : مشتری‌مداری ،مدیریت خدمت ،رضایتمندی و استخر سرپوشیده

  • دانلود HTML
  •   
    دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.