Skip to main content
فهرست مقالات

گفتگو با حمید سبزواری شاعر شعرها و سرودهای انقلاب اسلامی

مصاحبه شونده:

(3 صفحه - از 44 تا 46)

کلید واژه های ماشینی : حمید سبزواری شاعر شعرها ،سبزواری شاعر شعرها ،سرودهای انقلاب اسلامی ،حمید سبزواری ،انقلاب اسلامی ،سبزواری ،تکبیر زنان خاست ،سبزواری شاعر ،خواب گران ،سرودهای انقلاب ،کیهان فرهنگی ،حمید ،جمهوری اسلامی ،تکبیر زنان ،تکبیر ،کیهان ،گران ،زنان خاست ،شاعران جوان ،مطهری ،سرود جمهوری ،کار کردیم ،عرض می‌کنم

خلاصه ماشینی:

"حمید سبزواری: برای من که به هر صورت دستی به قلم داشتم،حرکت مردم با آن‌ شعارهای شور انگیز و شعارهایی که همه موزون و مقفا بود و هیچ گاه هم اولین سرایندهء این شعارها شناخته‌ نشد و همه«لله»بود و همه در آن موقع برای خدا کار می‌کردند،همیشه بعنوان یک ایرانی مسلمان و معتقد به حرکت انقلابی و اسلامی مایهء مباهات و افتخار است. من وقتی که به این شعارها دقت کردم،دیدم همه از آن ذوق سرشار ملت ما و علاقهء مردم وطن ما به ادبیات‌ فارسی و خصوصا شعر مقفا و موزون سر چشمه گرفته‌ است و اگر گاه گداری در گوشه و کنار شعارهایی را می‌دیدم که به‌ صورت نثر یا غیر آهنگین بود،این مربوط به‌ جمعیت مسلمان ما نبود و مثلا به یک گروهک چند نفری مربوط می‌شد،که دور هم جمع می‌شدند و حداکثر 5،6 نفر هم بودند."

صفحه:
از 44 تا 46