Skip to main content
فهرست مقالات

گفتگو با حمید سبزواری شاعر شعرها و سرودهای انقلاب اسلامی

مصاحبه شونده:

(3 صفحه - از 44 تا 46)

کلید واژه های ماشینی : حمید سبزواری شاعر شعرها، شاعر شعرها و سرودهای انقلاب، سرود، شعر، سرودهای انقلاب اسلامی، آهنگ، خواب گران، فیلم، گفتگو با حمید سبزواری، زنان، جوان، مردم، خدا، سرود جمهوری اسلامی، تکبیر زنان، ضبط، مطهری، جشنوارهء بین‌المللی شاعران جوان، سرود جمهوری اسلامی دست، امام، کیهان فرهنگی، عرض، شاعران جوان آفریقائی، فکر، شعارهای مردم شعری، شعر شهید مطهری، آهنگساز آهنگش، اثر، شعر نو، کار

خلاصه ماشینی: "حمید سبزواری: برای من که به هر صورت دستی به قلم داشتم،حرکت مردم با آن‌ شعارهای شور انگیز و شعارهایی که همه موزون و مقفا بود و هیچ گاه هم اولین سرایندهء این شعارها شناخته‌ نشد و همه«لله»بود و همه در آن موقع برای خدا کار می‌کردند،همیشه بعنوان یک ایرانی مسلمان و معتقد به حرکت انقلابی و اسلامی مایهء مباهات و افتخار است. من وقتی که به این شعارها دقت کردم،دیدم همه از آن ذوق سرشار ملت ما و علاقهء مردم وطن ما به ادبیات‌ فارسی و خصوصا شعر مقفا و موزون سر چشمه گرفته‌ است و اگر گاه گداری در گوشه و کنار شعارهایی را می‌دیدم که به‌ صورت نثر یا غیر آهنگین بود،این مربوط به‌ جمعیت مسلمان ما نبود و مثلا به یک گروهک چند نفری مربوط می‌شد،که دور هم جمع می‌شدند و حداکثر 5،6 نفر هم بودند."

صفحه:
از 44 تا 46