Skip to main content
فهرست مقالات

ظلم ستیزی و عدالت خواهی غزالی

نویسنده:

(1 صفحه - از 36 تا 36)

کلید واژه های ماشینی : ظلم، غزالی، عدالت، ظلم‌ستیزی و عدالت‌خواهی غزالی، سلطان سنجر، طوس، سلطان سنجر وضعیت اهالی طوس، رعیت، ظالمان، وزیر

خلاصه ماشینی:

"بر مردمان طوس‌ رحمتی کن که ظلم بسیار کشیده‌اند و غله به سرما و بی‌آبی تباه شده و درختهای صد ساله از اصل خشک شده و هر روستایی را هیچ نمانده مگر پوستینی و مشتی عیال گرسنه و برهنه و اگر رضا دهد که‌ پوستین از پشت باز کنند تا زمستان برهنه با فرزندان‌ در تنوری شوند،رضا مده که پوستشان باز کنند و اگر از ایشان چیزی خواهد همگنان بگریزند و در میان کوهها هلاک شوند و این پوست باز کردن باشد. اکنون که اینجا رسیدی‌ همهء خوف و هراس برخاست و دهقانان و خبازان بند بر غله و دکان نهادند و ظالمان دلیر گشتند و دست فرا دزدی و مکابره کردند و به شب قصد چند سرا و دکان‌ کردند و نهمت کالای عید عمدهء خویش ساختند و مردم مصلح بی‌جرم را به تهمت دزدی گرفتند و دعاهای بد حاصل کردند و اگر کسی حال این شهر به خلاف این حکایت می‌کند دشمن دین تو است."

صفحه:
از 36 تا 36