Skip to main content
فهرست مقالات

بسط مفهومی توسعه پایدار

نویسنده: ؛ ؛

زمستان 1385 - شماره 49 علمی-پژوهشی (34 صفحه - از 43 تا 76)

کلیدواژه ها : توسعه پایدار ،پارادایم پایداری ،پارادایم رشد ،پایداری ،پایداری درونی ،پایداری بیرونی

کلید واژه های ماشینی : توسعه پایدار ،پایداری ،سیستم ،اکوسیستم ،بسط مفهومی توسعه پایدار ،محیط ،پارادایم ،محیط زیست ،پارادایم پایداری ،پارادایم پایداری و الگو پایداری ،رفاه ،تلفیق ،انسان ،الگو مفهومی توسعه پایدار ،زیست‌محیطی ،اقتصادی ،سیستم تلفیق کننده هدف اجتماعی ،ساختن پارادایم توسعه پایدار ،نسل ،پارادایم رشد ،کارکرد ،هدف ،پایداری سیستم ،رفاه انسان و اکوسیستم ،پایداری درونی ،سیاسی ،رشد ،جامعه ،بسط معنا توسعه پایدار ،اجتماعی

اینکه توسعه پایدار در عمل چند معنا می دهد، چارچوبهای آن چیست و اجزای مفهومی آن کدامند، موضوعاتی است که در کشور ما نیز به طور لازم به آن توجه نشده است. هدف این مقاله پرداختن به این امر و بسط مفهومی توسعه پایدار است که در چهار زمینه ذیل صورت گرفته است: 1- متمایز ساختن پارادایم توسعه پایدار: در این مقاله پارادایم پایداری و الگوی پایداری مطرح شد و تفاوتهای آن از پارادایم رشد و الگوی اصلی آن به تفکیک عنوان گردید. 2- تبیین و ترسیم چارچوب توسعه پایدار: محیطها، ابعاد و اهداف – در نوشته ها. به طور کلی از توسعه پایدار به عنوان سیستم تلفیق کننده اهداف اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی تعریف شده است و به استناد همین تعریف برای آن سه دسته هدف و سه بعد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی قایل شده اند که از طریق این سه بعد با سه محیط اجتماعی، اقتصادی و طبیعی (زیست محیطی یا اکولوژیکی) در ارتباط است. به استناد این پژوهش تلفیق این سه دسته هدف محتاج کارکرد سیستم سیاسی، محیط سیاسی و در نتیجه وجود یک دسته اهداف سیاسی است؛ یعنی الگوی مفهومی توسعه پایدار چهار دسته هدف، چهار بعد و چهار محیط دارد. 3- تعیین و تبیین پایداری: توانایی سیستم برای پایداری، به گونه ای اجتناب ناپذیر وابسته به موفقیتی است که سیستم در ارتباط با محیط کسب می کند. اما لازمه ارتباط پایدار با محیط مستلزم توزیع منابع و مسوولیت کار بین اجزای سیستم به نحوی است که عناصر درونی با قبول جایگاه و نقش خود همراه با عناصر دیگر برای تداوم کارکرد و پایداری سیستم در یک محیط متغیر فعالیت کنند. در این صورت پایداری به دو قسمت اصلی تقسیم می شود: پایداری درونی و پایداری بیرونی. 4- بسط معنایی توسعه پایدار: بر اساس این پژوهش توسعه پایدار را می توان "مدیریت روابط سیستمهای انسانی و اکوسیستمها به منظور استفاده پایدار از منابع در جهت تامین رفاه حال و آینده انسانها و اکوسیستمها" تعریف کرد. برای چنین نظام مدیریتی ضرورت دارد که جوامع به تغییر و تقویت چهار موضوع مورد نیاز بپردازند که عبارت است از: ارزشهای هدایت کننده روابط، دانش درک روابط، تکنولوژیهای استفاده شده در روابط و نهادهای مدیریت این روابط. در نهایت دو شمای مفهومی ترسیم شد: توسعه پایدار از نظر رفاه انسان و اکوسیستم و توسعه پایدار از لحاظ فرایند تغییر.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.