Skip to main content
فهرست مقالات

طراحی و تبین الگویی برای تحلیل متغیرهای گروهی مؤثر بر خلاقیت

نویسنده: ؛

زمستان 1385 - شماره 49 علمی-پژوهشی (24 صفحه - از 111 تا 134)

کلید واژه های ماشینی : خلاقیت ،سیستم ارتباطات ،متغیر گروهی مؤثر بر خلاقیت ،سیستم ارتباطات گروه ،گروه و سیستم ارتباطات گروه ،انسجام گروه و سیستم ارتباطات ،کارکنان ،اطلاعات ،تحلیل متغیر گروهی مؤثر ،متغیر ،تنوع ،اندازه گروه و سیستم ارتباطات ،انسجام ،پرسشنامه ،برازش ،تنوع گروه ،موسسه پژوهشی ،تحقیق ،سازمان ،خلاقیت کارکنان ،اندازه گروه ،تبیین ،متغیر گروهی ،تأثیر بر سیستم ارتباطات ،خلاقیت پژوهشگر موسسه پژوهشی تأثیر ،ارتباط ،خلاقیت پژوهشگر موسسه پژوهشی تاثیر ،الگو مفهومی تحقیق ،سیستم ارتباطات تأثیر معنادار ،انسجام گروه

این تحقیق با هدف طراحی و تبیین الگویی برای تحلیل متغیرهای گروهی موثر بر خلاقیت در موسسات پژوهشی انجام شده است. برای نیل به این هدف، موضوع تحقیق در قالب ادبیات خلاقیت در سازمان به پژوهش سپرده شده و نتیجه آن دستیابی به الگوی مفهومی تحقیق بود که دربردارنده پنج متغیر خلاقیت، اندازه گروه، تنوع گروه، انسجام گروه و سیستم ارتباطات گروه می باشد. بر اساس الگوی مفهومی، پرسشنامه سنجش شاخصها تهیه و تنظیم شد. پرسشنامه مذکور بین افراد نمونه توزیع شد. بعد از توزیع، تکمیل و جمع آوری، پرسشنامه ها از نظر محتوا مورد کنترل و بررسی قرار گرفتند و در نهایت تعداد 308 پرسشنامه به دست آمد. داده های حاصل از پرسشنامه مذکور با استفاده از نرم افزار 8.5 لیزرل حول فرضیه های تحقیق در قالب یک الگوی واحد آزمون شدند. نتایج به دست آمده نشان داد که انسجام گروه به طور مستقیم، اندازه گروه و سیستم ارتباطات گروه به طور غیر مستقیم و تنوع گروه هم به طور مستقیم و هم به طور غیر مستقیم بر خلاقیت پژوهشگران موسسات پژوهشی تاثیر دارند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.