Skip to main content
فهرست مقالات

کاربرد شبیه سازی در عدم اطمینان فرآیند تصمیم گیری چند معیاره (MCDM)

نویسنده: ؛ ؛

زمستان 1385 - شماره 49 علمی-پژوهشی (22 صفحه - از 231 تا 252)

کلید واژه های ماشینی : شبیه‌سازی ،عدم اطمینان عنصر ماتریس تصمیم ،عدم اطمینان ،میزان عدم اطمینان عنصر ماتریس ،تصمیم‌گیری چند معیاره ،گزینه ،ماتریس ،تصمیم‌گیری ،کاربرد شبیه‌سازی در عدم اطمینان ،معیار ،رتبه‌بندی ،عنصر ماتریس تصمیم ،وزن ،سناریو ،اطمینان عنصر ماتریس تصمیم احتمال ،میزان اطمینان تصمیم‌گیرنده به نتیجه ،عدم اطمینان موجود ،عدم اطمینان فرآیند تصمیم‌گیری ،احتمال ،اطمینان موجود در ماتریس تصمیم ،عدم اطمینان رتبه‌بندی گزینه تصمیم ،افزایش میزان عدم اطمینان ،رتبه‌بندی گزینه تصمیم ،عدم اطمینان موجود در ماتریس ،اطمینان رتبه‌بندی گزینه تصمیم استفاده ،استفاده از روش شبیه‌سازی ،روش شبیه‌سازی ،ماتریس مقایسه زوج ،عدم اطمینان موجود در قضاوت ،توزیع

در این مقاله سعی شده است تا عدم اطمینان موجود در فرآیند تصمیم گیری چند معیاره بررسی و تحلیل شود. در فرایند تصمیم گیری چند معیاره دو نوع عدم اطمینان، رتبه بندی گزینه ها را تحت تاثیر قرار می دهد: 1- عدم اطمینان موجود در قضاوتها و عناصر ماتریس (ماتریس بازده) به وسیله توزیع احتمال مربوط به آن بیان می شود، البته فرض اساسی این است که عدم اطمینان موجود در ماتریس تصمیم در نتیجه شک و تردید تصمیم گیرنده در مورد صحت قضاوتها بوده و در نتیجه عدم توافق تعدادی از تصمیم گیرندگان نمی باشد؛ 2- عدم اطمینان مربوط به شرایط و خصوصیات آینده محیط تصمیم گیری که بوسیله مجموعه ای از سناریوها بیان می شود. سناریوها در حقیقت تجزیه شرایط آینده محیط تصمیم گیری به تعدادی وضعیت مجزا می باشد. این نوع عدم اطمینان در فرایند تصمیم گیری چند معیاره کمتر توجه شده است. هر دو منبع عدم اطمینان می توانند منجر به نقض شدن رتبه بندیها و کاهش میزان اطمینان تصمیم گیرنده به نتایج به دست آمده شود. با استفاده از روش شبیه سازی می توان تاثیر هر دو نوع عدم اطمینان را در تعیین وزن نسبی و رتبه بندی نهایی گزینه ها بررسی کرد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که با افزایش میزان عدم اطمینان عناصر ماتریس تصمیم، احتمال نقض شدن رتبه بندیها و عدم اطمینان به آنها افزایش پیدا می کند. در این شرایط می توان یک تعبیر احتمالی از رتبه بندی نهایی گزینه ها ارایه کرد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.