Skip to main content
فهرست مقالات

استاد احمد رائض، هنرمند میناگر

(1 صفحه - از 48 تا 48)

خلاصه ماشینی:

"(به تصویر صفحه مراجعه شود) استاد احمد رائض، هنرمند میناگر استاد احمد رائض که اینک با چشمی‌ خسته از پنجاه سال آفرینش هنری،شصت و پنج بهار را پشت سر می‌گذارد،بدون شک‌ یکی از بزرگترین میناسازان معاصر محسوب‌ می‌شود و توانسته هنری را به اوج برساند که‌ در حال حاضر رو به زوال و فراموشی است، هنری که درهای بقاع متبر که را بعنوان تنها نمونه‌های ارزندهء آن می‌توان شاهد بود. او مدتها در اصفهان نزد اساتید مسلم هنر تذهیب و تشعیر و مینا و مینیاتور کار کرده و توشه اندوخته است،نزد بزرگانی همچون‌ مرحومان میرزا رضا اسلامی و روحانی‌ که خود از برترین شاگردان حاج میرزا آقا امامی بودند،و در این رشته‌ها بویژه معرق‌ کاری آثار ارزشمندی خلق کرده است،اما کاری جدی او میناگری است. در این‌ حال کمترین غفلت یا عدم مهارت کافی‌ می‌تواند اثری را که مدتها برای طرح اندازی و نقاشی آن،وقت صرف شده در زمانی کوتاه‌ نابود سازد،و بر این اساس است که میناگری‌ از مشکلترین تکنیک‌های فنی هنری محسوب‌ می‌گردد."

صفحه:
از 48 تا 48