Skip to main content
فهرست مقالات

زبان فارسی و پیوند آن با هویت اسلامی در افغانستان

نویسنده: ؛

آبان 1364 - شماره 20 (5 صفحه - از 27 تا 31)

کلید واژه های ماشینی : زبان فارسی ،افغانستان ،پشتو ،زبان فارسی در افغانستان ،فارسی‌زبانان ،هویت اسلامی ،فارسی در افغانستان ،زبان پشتو ،زبانهای عربی ،گویش پشتو ،منطقهء سیاسی زبان فارسی ،گونهء رسمی زبان فارسی ،فرهنگ فارسی ،گونهء ،زبان و فرهنگ فارسی ،ادبی ،گونهء رسمی فارسی ،منطقهء ،گونه‌های ادبی فارسی ،فرهنگ اسلامی ،منطقهء سیاسی ،گونهء ادبی ،زبان و فرهنگ ،گونهء فارسی ،رسمی ،گونهء رسمی ،زبانی در افغانستان ،زبانهای عربی و فارسی ،گونهء ادبی فارسی ،فارسی‌زبانان سه منطقهء

صفحه:
از 27 تا 31