Skip to main content
فهرست مقالات

درباره: کمیته کنترل کیفیت خدمات موسسات حسابرسی معتمد بورس شرایط تغییر کرده است

نویسنده:

(3 صفحه - از 60 تا 62)

کلید واژه های ماشینی : خدمات موسسات حساب‌رسی معتمد بورس ،کیفیت خدمات موسسات حساب‌رسی معتمد ،کنترل کیفیت خدمات موسسات حساب‌رسی ،کمیته کنترل کیفیت خدمات موسسات ،حساب‌رسی معتمد بورس شرایط تغییر ،کمیته کنترل کیفیت ،بورس ،هم‌کاری بورس و حرفه حسابداری ،کمیته کنترل کیفیت سازمان بورس ،حسابداران ،حسابرسان ،حساب‌رسی ،هیئت هم‌کاری بورس و حرفه ،موسسات حساب‌رسی معتمد بورس به‌وسیله ،کمیته کنترل کیفیت جامعه حسابداران ،معتمد بورس به‌وسیله جامعه حسابداران ،حساب‌رسی معتمد بورس به‌وسیله جامعه ،کمیته پذیرش موسسات حساب‌رسی معتمد ،کنترل کیفیت جامعه حسابداران رسمی ،جامعه حسابداران رسمی ایران ،بورس به‌وسیله جامعه حسابداران رسمی ،اعضای کمیته کنترل کیفیت سازمان ،اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران ،بورس تهران ،حسابرسان معتمد بورس ،نظارت ،تحلیل نتایج بررسی گزارشهای حساب‌رسی ،بورس تهران گروهی از حسابرسان ،شکایتهای ،رعایت استانداردهای گزارشگری حساب‌رسی

خلاصه ماشینی:

"وظایف این کمیته به شرح زیر است: 1-تجزیه و تحلیل نتایج بررسی گزارشهای‌ حسابرسی به منظور اطمینان یافتن از رعایت‌ استانداردهای گزارشگری حسابرسی، 2-تجزیه و تحلیل نتایج بررسی گزارشهای‌ حسابرسی به منظور اطمینان یافتن از مناسب بودن استانداردهای حسابداری و ضوابط و دستور عملهای مربوط، 3-تجزیه و تحلیل نتایج بررسی گزارشهای‌ حسابرسی به منظور تشخیص نیازهای‌ عمومی موسسات حسابرسی به ویژه در زمینه آموزش، 4-مقایسه رتبه‌بندی موسسات حسابرسی‌ معتمد بورس به وسیله جامعه حسابداران‌ رسمی ایران،کمیته پذیرش موسسات‌ حسابرسی معتمد،و سایر مراجع رتبه‌بندی‌ کننده با نتایج گزارشهای عملکرد این کمیته، 5-بررسی شکایتهای ذینفعان مختلف در مورد صورتهای مالی و گزارشهای‌ حسابرسی، 6-ارجاع نتایج حاصل از بررسیهای پیشگفته‌ به مراجع صلاحیتدار، 7-اطمینان یافتن از رعایت آیین رفتار حرفه‌ای از سوی حسابرسان در چارچوب‌ موارد ارجاع شده به کمیته، 8-کمک به حسابداران شرکتهای ناشر و نهادهای مالی به منظور ارتقای سطح‌ گزارشگری و رعایت استانداردها از طریق‌ پاسخ به استعلامها و سایر روشها، 9-سایر موارد ارجاعی توسط«هیئت‌ همکاری بورس و حرفه حسابداری»و سایر کمیته‌های آن."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.