Skip to main content
فهرست مقالات

مسلمانان و مسیحیان در جهان امروز

نویسنده:

(4 صفحه - از 9 تا 12)

کلید واژه های ماشینی : مسیحیان، اخلاق، جهان، دینی، خدا، اسلام و مسیحیت، انسان، مسلمانان و مسیحیان، اجتماعی، سیاسی

خلاصه ماشینی:

"به نظر ما قبل از پرداختن به مسئلهء وظایف‌ مشترک باید ابتدا این مطلب را روشن کرد که آیا اسلام‌ و مسیحیت به عنوان دو دین جهانی دارای اصول‌ اعتقادی مشترک می‌باشند؟ این سؤال بدین جهت مطرح است که سخن گفتن‌ از وظایف مشترک میان دو دین در صورتی معنای‌ درستی خواهد داشت که اشتراکاتی در اصول اعتقادی‌ آن ادیان وجود داشته باشد بر خلاف عالم سیاست که‌ در آن مطلب به قرار دیگری است. در این رابطه حداقل زمینهء فکری لازم این است‌ که هم مسلمانان و هم مسیحیان با صداقت و بدون‌ دخالت دادن هیچ نوع ملاحظهء سیاسی چنین بیندیشند که واقعا به اساس این اصول ایمان دارند-گر چه در تفسیر،آنها در مواردی با یکدیگر اختلاف نظر پیدا می‌کنند-این مقدار از اختلاف،هویت اشتراک‌ مسلمانان و مسیحیان در یک سلسله اصول اعتقادی را از میان نمی‌برد،ولی هر گاه یکی از دو طرف،واقعا به‌ این نتیجه رسیده باشد که نمی‌تواند اصول یاشد شده را به عنوان پایه‌های اعتقادی دین خود بداند و یا تفسیر او از این اصول با تفسیر طرف دیگر بکلی و صد در صد متفاوت است در این صورت هیچ زمینهء منطقی برای‌ سخن گفتن از وظایف مشترک دینی باقی نمی‌ماند. و اما آن وظایف مشترک دینی که به عنوان نتایج‌ عملی اعتقاد به اصول یاد شده،در جهان امروز متوجه‌ پیروان اسلام و مسیحیت می‌شود با همهء تفصیلاتی که‌ ممکن است داشته باشد،به نظر ما در سه وظیفهء عمده‌ خلاصه می‌شود،این وظایف از آن جهت متوجه‌ مسلمانان و مسیحیان است که چنانچه در اصل ششم‌ گفته شد،حفظ پیام خداوند در روی زمین و نشر آن در میان همهء انسانها،یک اصل اعتقادی مهم برای اسلام‌ و مسیحیت است."

صفحه:
از 9 تا 12