Skip to main content
فهرست مقالات

میزان آگاهی و عملکرد دستیاران و دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان نسبت به مستند سازی مراقبت های ارایه شده به بیمار از دیدگاه پزشکی قانونی

نویسنده:

(6 صفحه - از 92 تا 97)

کلید واژه های ماشینی : پزشکی، پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان نسبت، بیمار، اطلاعات، دستیاران، عملکرد دستیاران و دانشجویان پزشکی، دانشجویان، دستیاران و دانشجویان پزشکی دانشگاه

زمینه و هدف: از جمله عواملی که در طرح دعاوی، پزشک توانسته از خود دفاع کند، عدم تکمیل پرونده بیمار بوده است. با توجه به حوزه اختیارات پزشکی قانونی هر شهرستان و اهمیت مستندسازی جهت حمایت از حقوق پزشکان، وضعیت آگاهی و عملکرد دانشجویان و دستیاران پزشکی در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان در این زمینه مورد بررسی قرار گرفت. روش ها: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، وضعیت آگاهی و عملکرد 134 دانشجو و دستیار پزشکی نسبت به اصول مستندسازی مراقبت های ارایه شده، مورد بررسی قرار گرفت. ابزار اندازه گیری یک پرسشنامه 12 سوالی مربوط به آگاهی و یک چک لیست مربوط به عملکرد بود که پس از تایید اعتبار و روایی آن مورد استفاده قرار گرفت. داده ها از طریق مصاحبه با دستیاران و مطالعه پرونده های پزشکی بیماران جمع آوری شد. یافته ها: نتایج نشان داد که 40% دستیاران از جنبه های قانونی مستندسازی اطلاع داشتند. %25.2 از نحوه کاربرد اختصارات در ثبت تشخیص نهایی و اعمال جراحی اطلاع داشتند. %14.2 آنان می دانستند سقف مدت زمان تایید دستورات شفاهی چندساعت است. بین میزان آگاهی و دوره آموزشی رابطه معنی داری مشاهده گردید (p<0.05). تنها 10% پرونده بیمار را خوب تکمیل می کردند. اکثر جامعه پژوهش، گرایش به ثبت اطلاعات بالینی داشته و نسبت به سایر اطلاعاتی که در مراجع قانونی حایز اهمیت است کمتر توجه داشتند. بین وضعیت عملکرد، دوره آموزشی و آگاهی رابطه معنی داری مشاهده گردید (p<0.05). نتیجه گیری: با توجه به نتایج این مطالعه ضروری است در فرایند آموزشی بالینی مواردی از قبیل هماهنگی بین دروس تئوری و عملی، تاکید بر جنبه های قانونی پزشکی، بررسی کمی و کیفی گزارش صبحگاهی و نظارت دقیق اساتید و پزشکان معالج بر فرآیند مستندسازی پرونده پزشکی و بازخورد آن به دانشجویان و دستیاران مدنظر قرار گیرد.

خلاصه ماشینی:

"نتیجه‌گیری:با توجه به نتایج این مطالعه ضروری است در فرایند آموزشی بالینی مواردی از قبیل هماهنگی بین دروس تئوری و عملی،تأکید بر جنبه‌های قانونی پزشکی،بررسی کمی و کیفی گزارش صبحگاهی و نظارت دقیق اساتید و پزشکان معالج بر فرآیند مستندسازی پرونده پزشکی‌ و بازخورد آن به دانشجویان و دستیاران مد نظر قرار گیرد. با توجه به اهمیت‌ پرونده بیمار در مراجع قضایی،میزان آگاهی و عملکرد دانشجویان و دستیاران پزشکی در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی‌ سمنان نسبت به اصول مستندسازی پرونده بیمار مورد بررسی قرار گرفت. روش بررسی در این مطالعه توصیفی-تحلیلی وضعیت آگاهی و عملکرد 134 نفر(48 نفر کارآموز بالینی،67 نفر کارورز بالینی و 19 نفر دستیار) از دانشجویان و دستیاران پزشکی در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه‌ علوم پزشکی سمنان نسبت به مستندسازی مراقبت‌های ارایه شده به‌ بیمار مورد بررسی قرار گرفته است. تنها نیمی از جامعه مزبور اطلاعات هویتی و جدول 2-توزیع فراوانی عملکرد دانشجویان و دستیاران‌ پزشکی نسبت به تکمیل برگ شرح حال بیمار در سال 84 (به تصویر صفحه مراجعه شود) نحوه اعتباردهی به گزارشات را به‌طور کامل ثبت کرده بودند وحد اکثر 71%آنان اطلاعات بالینی را در این برگ به‌طور کامل نوشته بودند. جدول 3-رابطه بین عملکرد و آگاهی دانشجویان و دستیاران نسبت به مستندسازی پرونده پزشکی بیمار در سال‌ 84 (به تصویر صفحه مراجعه شود) بحث یافته‌های این پژوهش نشان داد که تنها تعداد اندکی از دانشجویان‌ و دستیاران از اهمیت پر کردن برگ شرح حال در مدت زمان 24 ساعت اول پذیرش بیمار آگاه بودند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.