Skip to main content
فهرست مقالات

توضیحی بر نقد کتاب «مقدمه ای بر تاریخ شهر و شهر نشینی در ایران»

نویسنده:

(1 صفحه - از 24 تا 24)

خلاصه ماشینی:

"کتاب مزبور،همان گونه‌ که از نام آن بر می‌آید،به عنوان مقدمه‌ای بر تاریخ شهر و شهر نشینی در ایران نوشته شده است و تفصیل و تشریح‌ مطالب هر فصل و حتی هر بخش آن نیاز به تدوین کتاب‌ مستقل و مفصلی دارد،و طبیعی است که مسائل‌ و موضوعات مربوط به شهر و شهرنشینی در این کتاب‌ بطور مختصر مورد بحث قرار گرفته است و نمی‌توان‌ انتظار داشت که همهء نکات مربوط به موضوع فوق به‌ صورت مفصل در یک کتاب مطرح و تشریح شود. در مورد فوق باید توضیح دهم که فصل چهارم به تشریح‌ ویژگیهای فضایی و کار کردی فضاها و عناصر اصلی شهر اختصاص یافته است و به همین جهت فصل مزبور زیر عنوان«عناصر و اجزای اصلی شهر»مطرح شده است‌ و مطمئن هستم که محقق محترم نیز تصدیق می‌فرمایند که بناهایی مانند دار الشفا و دار الادویه را نمی‌توان از «عناصر و اجزای اصلی شهر»به شمار آورد."

صفحه:
از 24 تا 24