Skip to main content
فهرست مقالات

نامه ها

(3 صفحه - از 36 تا 38)

کلید واژه های ماشینی : محمد بن یعقوب، کتاب، اشعار، حدیث، شعرای، هند و پاکستان، هفت، ایران، زبان اردو، زبان، اسلامی، محمد بن یعقوب کلینی، زبان فارسی، قرآن، شیخ محمد بن یعقوب، فرهنگ، کلینی، محمد بن یعقوب الکلینی، مجموعه، کتاب کافی، محمد بن یعقوب الکلینی شیخ، ثقة الاسلام کلینی، مجموعه اشعار به زبان فارسی، شبه‌قاره هند، استاد، جعفر محمد بن یعقوب، شبه‌قاره هند و پاکستان، سخن، شعرای ایران اشعار به زبان، فرهنگ ایران

خلاصه ماشینی: "در پایان ضمن تشکر از خانم دکتر نقوی که این‌ مطلب با همکاری ایشان فراهم آمد و با این امید که‌ دوستداران فرهنگ و زبان فارسی و خواستاران اتحاد و همبستگی راه این دانشی را ادامه دهند و نسبت به‌ تکمیل و انتشار آثار مهم و نا تمام این دانش پژوه ایران‌ دوست از هیچ کوششی دریغ نورزند به برخی از آثار چاپ شده،آماده چاپ و نیمه تمام ایشان اشاره‌ می‌کنیم: آثار چاپ شده: 1-فرهنگ نویسی در هند و پاکستان‌ 2-راهنامی زبان اردو(جلد اول) 3-ارتباط فارسی و سانسکریت‌ 4-جشن نوروز در پاکستان و هند 5-نمایندگان سیاسی ایران و هند در زمان‌ صفویان و بابریان‌ آثار آماده چاپ 1-مختصری پیرامون رواج فارسی در پاکستان‌ 2-زبان و فرهنگ ایران در شبه قاره هند و پاکستان‌ و نبگلادش‌ 3-ملت ایران(به زبان اردو) 4-تاریخ سیاسی و اجتماعی هند و پاکستان‌ 5-فاری گویان معاصر پاکستان‌ 6-حافظ شناسی در هند و پاکستان و بنگلادش‌ 7-فرهنگ نامه فارسی(2 جلد) 8-بهاریه و نغمات نوروز هند و پاکستان‌ 9-خزاین و مداین(2 جلد) 10-مرزهای فرهنگ ایران زمین‌ 11-مرقع‌های سخنوران،عالمان و نویسندگان و هنرمندان ایران زمین(4 جلد) 12-معارف اسلام در شبه قاره هند و پاکستان‌ 13-شعرای فارسی‌ 14-جشن صباح و استادان ایران‌ 15-تاریخ و جغرافیا و رسوم و سنن مردم ایران‌ 16-اشعاری به زبان فارسی به نام غدیریه سروده‌ سال 1355 17-مجموعه اشعار به زبان فارسی و اردو(3 دفتر) کارهای نیمه تمام: 1-بزرگان ایران و هند و پاکستان و بنگلادش‌ 2-مشاهیر و فرهنگ شرق‌ 3-ادبیات تطبیقی‌ 4-زبان اردو 5-جراید فارسی در شبه قاره هند 6-ایران در ادبیات هند و پاکستان‌ 7-نفوذ فارسی در اردو 8-مدارس و دانشگاههای هند و پاکستان‌ 9-کتابخانه‌های شبه قاره هند 10-بشر دوستی ایرانیان‌ 11-نفوذ فارسی در زبانهای هند و پاکستان‌ 12-چهار مقاله در مورد فردوسی‌ 13-تأثیر و نفوذ شاعران و دانشمندان ایران در شبه قاره هند 14-پاکستان شناسی و زبان اردو 15-فرهنگ ایران باستان‌ 16-دو نمایشنامه به زبان اردو 17-نفوذ فرهنگ ایران در زندگی و هنر مردم‌ 18-بزرگان ایران‌ 19-تجلیات فارسی در هند و پاکستان‌ 20-منشآت تراجم و شروح‌ 21-بیاض ادبیات فارسی(فارسی-اردو) 22-اطلاعاتی درباره شیعیان هند 23-ایران و ایرانیان در آثار ادبی هند و پاکستان‌ نامه‌ها -شیخ کلینی و کتاب کافی‌ یا ثقهة الاسلام واوثق الکتب‌ بزرگ مردان تاریخ بشر،غالبا در زمان حیات‌ و حتی تا مدتی بعد از وفتا،قدر و منزلتشان مجهول‌ و نا شناخته مانده و یا چنانکه بوده‌اند،شناخته نشده‌اند، زیرا کسانی که اطراف ایشان بوده و با آنان ارتباط داشته‌اند احیانا از غرض و کینه و حسد خالی نبوده‌اند، برخی نمی‌خواسته‌اند فضیلت آن بزرگ مردان را بر زبان آوردند و برخی هم که رذالت خباثت داشته‌اند، اتهامات ناروائی به آنان نسبت می‌داده‌اند."

صفحه:
از 36 تا 38