Skip to main content
فهرست مقالات

ملاحظاتی در باب ترجمه کتاب «قواعد روش جامعه شناسی»

نویسنده: ؛

مرداد 1366 - شماره 41 (2 صفحه - از 20 تا 21)

کلید واژه های ماشینی : قواعد روش جامعه‌شناسی ،اشیای پرنده ،ملاحظاتی در باب ،کتاب قواعد روش جامعه‌شناسی ،روش جامعه‌شناسی ،دورکیم ،ترجمهء فارسی ،قواعد روش ،نظریهء شماره ،متن اصلی ،کتاب قواعد روش ،وقایع اجتماعی ،قوانین طبیعی ،مقصود ،پدیده‌های اجتماعی ،مطلب ،کتاب قواعد ،قلمرو زیست‌شناسی ،برگردان فارسی ،پذیرش نظریهء ،قلمرو زیست‌شناسی و روان‌شناسی ،مقصود نویسنده ،مهمترین ،اصلی ،نشان می‌دهند

صفحه:
از 20 تا 21