Skip to main content
فهرست مقالات

قیام شریک بن شیخ مهری

نویسنده:

(2 صفحه - از 28 تا 29)

کلید واژه های ماشینی : قیام شریک بن شیخ مهری، قیام، شریک، بخارا، اطلاعات، ابومسلم، نرشخی، تاریخ، یعقوبی، طبری

خلاصه ماشینی:

"مطهر بن طاهر مقدسی در اثر خود البدء و التاریخ‌ مطالبی را در مورد قیام شریک پیش کشیده که‌ می‌رساند از تاریخ طبری سود جسته،جز اینکه مهری‌ را،فهری و شریک را شریک(به ضم اول)نوشته‌ و ابوداوود خالد بن ابراهیم ذهلی را در کنار زیاد بن صالح‌ قرار داده که از سوی ابومسلم برای سرکوبی شریک‌ فرستاده شدند3. 6 از تحقیقات جدید قبل از همه بایستی از ترکستان نامهء بار تولد نام برد که در جلد اول آن با استفاده از منابعی چون تاریخ بخارا و غیره به توصیف‌ این قیام پرداخته است. 8 لغت‌نامهء دهخدا نیز مطالبی دربارهء شریک دارد که‌ این مواد را بیشتر از تاریخ بخارا و الاعلام زرکلی‌ گرفته است. شریک نیز که یک زمانی در کنار ابومسلم بن‌ حصول اهداف خود و شیعیان جنگیده بود دریافت که‌ و روش عباسیان برخلاف سنت نبوی و سیرهء علی ع‌ است،لذا علم قیام برافراشت و مردم را علیه دولت‌ جدید که داشت از اصول اسلامی دور می‌شد،دعوت‌ کرد. ابعاد قیام گویا بسیار وسیع بوده،چون‌ زمانی که خبر به گوش ابومسلم رسید وی دو نفر سرداران خود یعنی زیاد بن صالح خزاعی و ابوداوود خالد بن ابراهیم ذهلی را برای سرکوبی شریک روانه‌ ساخت. نشرخی می‌نویسد که ابومسلم،زیاد بن‌ صالح را باده هزار نفر به بخارا فرستاد و گفت:«زمانی‌ که به شهر آموی رسیدی جاسوسانی گسیل کن تا اوضاع و موقعیت شریک با خبر شوی و بعد عملیات خود را به با احتیاط شروع کن»2خود ابومسلم نیز از بیرون آمد و در نزدیکی شهر آموی لشگرگاه زد تا موقع مقتضی به کمک زیاد بن صالح برود."

صفحه:
از 28 تا 29