Skip to main content
فهرست مقالات

به یاد میرزا رضا کلهر

نویسنده:

(4 صفحه - از 52 تا 55)

خلاصه ماشینی:

"این مطالب را بدان جهت ذکر کرده‌ام تا خوانندگان گرامی هم با بزرگان علم و ادب‌ کلهر به طور مختصر آشنا شوند و اطرافیان میرزای‌ کلهر را بشناسند و هم جوابی باشد در رد نوشته‌ای که‌ به سال 1356 در مجلهء«رستاخیز جوان»شماره 91 پنجشنبه 22 اردیبهشت ماه که مقاله‌ای در زمینهء شناخت کلهر به قلم آیدین آغداشلو نوشته شده بود که‌ بعدها نیز در سال 1359 در کتابی تحت عنوان مرقعات خط ص 104 عینا9 و 10با عباراتی از این قبیل منتشر گردید: «میرزا بعد از اینکه به خط و خطاطی تمایل پیدا کرد اغلب مورد شماتت برادرش بوده که اهل قلم بودن‌ او را اسباب سرشکستگی می‌دانسته است!» همانطوری که مستحضرید مهمترین مأخذ معتبری که کلیهء محققین از آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم دربارهء حیات میرزا استفاده کرده‌اند شرحی‌ است که مرحوم عبد الله مستوفی شاگرد با وفای کلهر در کتاب زندگانی من نوشته که استاد اقبال آشتیانی‌ نیز در مجلهء«یادگار»شمارهء هفتم سال اول،با شرح و بسطی آنرا منتشر ساخته و مرحوم دکتر مهدی بیانی هم‌ در احوال و آثار خوشنویسان به طور مفصل دربارهء هنر خوشنویسی کلهر قلم رانده است،که بنده در هیچ کدام از این مآخذ تا آنجا که بررسی کرده‌ام به این‌ مطلب برنخورده و ریشهء آنرا نیافته‌ام."

صفحه:
از 52 تا 55