Skip to main content
فهرست مقالات

گفتگویی با جوزف برودسکی شاعر اخراجی شوروی

مصاحبه شونده:

(2 صفحه - از 60 تا 61)

خلاصه ماشینی:

"-محیط شکل‌گیری این شاعران چگونه‌ بود و مشخصا چرا لنینگراد؟ موقعی که انسان در لنینگراد زندگی‌ می‌کند به ناگزیر از سنت تأثیر می‌پذیرد. دورهء پیش از گوتنبرگ -کسانی که از بر خواندن اشعارتان را از شما شنیده‌اند نوعی ورد خوانی غیر عادی را کشف کرده‌اند که در لنینگراد شما را برتری‌ می‌داد و مشخصهء شماست،بر این سنت‌ شفاهی در شعر روس چه توضیحی دارید؟ بطور کلی،فرهنگ پدیده‌ای است‌ دست راستی‌های‌ افراطی فرانسوی علیه‌ طاهر بن جلون اخیرا دست راستی‌های افراطی فرانسوی‌ و نشریات وابسته به آنها علیه طاهر بن‌ جلون که رمانش شب مقدس،برندهء جایزهء گنکور 1987 شد،دست به فعالیت‌ خصمانه‌ای زده‌اند. این اندیشه‌ای قدیمی است،اما وقتی پیش می‌آید که در جامعه‌ای قدرت‌ معنوی و مذهبی بسیار به خطر افتاده است، شاعر می‌خواهد به خود بباوراند که حامل‌ برخی از این حقایق است یا فکر می‌کند که‌ بیش از دیگران به آنها نزدیک می‌شود. این زندگی کاملا مقرراتی-وقتی که تمام مطبوعات و رادیو متمرکز هستند و کل جمعیت،سطح سبک‌ شناختی یکسانی کسب می‌کند و شاعر مجبور است رد گم کند-به شاعر نوعی‌ برتری می‌دهد. اگر انسان‌ آزمایش دشوار تبعید را می‌گذراند،و به‌ عنوان شاعر در آن شرایط ناسماعد زندگی‌ می‌کند،مسئله تنها یک خطر کردن‌ خودخواهانه نیست بلکه واقعا به خاطر عشقی‌ است که به ادبیات و زبان دارد. واقعیت این است که ادبیات و زبان‌ انگلیسی پیش از این برایم در روسیه آنقدر مأنوس بود که وقتی به امریکا رسیدم خودم‌ را مثل مترجمی احساس می‌کردم که به‌ سرزمین اصلی خود بازگشته باشد."

صفحه:
از 60 تا 61