Skip to main content
فهرست مقالات

Comment introduire l''affiche publicitaire dans une classe de langue

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم) (7 صفحه - از 38 تا 44)

کلیدواژه ها : آموزش زبان ،آفیش‌های تبلیغاتی ،زبان-معناشناسی ،فعالیت تعاملی ،ارتباط زیبایی-شناختی ،آموزشی-تربیتی

کلید واژه های ماشینی : آفیش ،آفیش‌های تبلیغاتی ،آفیش‌های تبلیغاتی با سود ،معناشناختی ،آفیش با توجه ،وسیله‌ای کمک‌آموزشی در کلاس‌های ،آفیش‌های ،آموزش زبان ،تعاملی ،آفیش باشیم ،نظام گفتمانی ،وسیله‌ای جهت آموزش ،تبلیغاتی ،جریانی روزمره ،جریانی هنری ،تعاملی زبان ،روبه‌رو می‌سازد ،وسیله‌ای جهت ،روبه‌رو

در این مقاله سعی ما بر این است تا نشان دهیم چگونه می‌توان از آفیش‌های تبلیغاتی به عنوان وسیله‌ای کمک آموزشی در کلاس‌های آموزش زبان استفاده کرد.آنچه که به ما کمک می‌کند تا قادر به بازخوانی آفیش باشیم،مجموعه عناصر نشانه‌ای- زبانی است که آن را به موضوعی نه تنها شناختی،بلکه زبان-معناشناختی نیز تبدیل می‌سازد.مطالعه روش مند آفیش با توجه به‌ ساختارهای زبانی آن می‌تواند از آن جایگاهی محکم و استوار در آموزش زبان ایجاد کند.درواقع،آفیش‌های تبلیغاتی با سود جستن از ویژگی‌هایی با ابعاد متفاوت می‌توانند از یک سو،موضوع تجزیه و تحلیل زبان-معناشناختی و از سوی دیگر،وسیله‌ای‌ جهت آموزش مؤثر و تعاملی زبان محسوب شوند.این ویژگی‌ها عبارتند از:معناشناختی،زبانشناختی،ارتباطی،تعاملی، زیبایی-شناختی،آموزشی و تربیتی. با توجه به این که آفیش‌های تبلیغاتی ما را با دو نوع نظام گفتمانی روبه‌رو می‌سازند،کاربرد آن‌ها نیز دارای گستردگی خاصی‌ است.این دو نظام عبارتند از نظام گفتمانی عمومی که در آن آفیش ما را با جریانی روزمره و مادی روبه‌رو می‌سازد و نظام گفتمانی‌ خاص یا استعاره‌ای که در آن ما با جریانی هنری،زیبایی-معناشناختی یا پیامی شاعرانه و منحصربفرد مواجه می‌شویم.ما در اینجا با ارائه آفیشی که تبلیغ یک دوربین است به مطالعه این دو نظام،شرایط زبان معناشناختی و آموزشی آن خواهیم پرداخت.

خلاصه ماشینی:

"در این مقاله سعی ما بر این است تا نشان دهیم چگونه می‌توان از آفیش‌های تبلیغاتی به عنوان وسیله‌ای کمک آموزشی در کلاس‌های آموزش زبان استفاده کرد. زبانی است که آن را به موضوعی نه تنها شناختی،بلکه زبان-معناشناختی نیز تبدیل می‌سازد. ساختارهای زبانی آن می‌تواند از آن جایگاهی محکم و استوار در آموزش زبان ایجاد کند. جستن از ویژگی‌هایی با ابعاد متفاوت می‌توانند از یک سو،موضوع تجزیه و تحلیل زبان-معناشناختی و از سوی دیگر،وسیله‌ای‌ جهت آموزش مؤثر و تعاملی زبان محسوب شوند. با توجه به این که آفیش‌های تبلیغاتی ما را با دو نوع نظام گفتمانی روبه‌رو می‌سازند،کاربرد آن‌ها نیز دارای گستردگی خاصی‌ این دو نظام عبارتند از نظام گفتمانی عمومی که در آن آفیش ما را با جریانی روزمره و مادی روبه‌رو می‌سازد و نظام گفتمانی‌ اینجا با ارائه آفیشی که تبلیغ یک دوربین است به مطالعه این دو نظام،شرایط زبان معناشناختی و آموزشی آن خواهیم پرداخت. کلید واژگان:آفیش‌های تبلیغاتی،زبان-معناشناسی،آموزش زبان،فعالیت تعاملی،ارتباط زیبایی-شناختی،آموزشی-تربیتی."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.