Skip to main content
فهرست مقالات

Language learning strategies among preuniversity students and the relationship between their teacher

نویسنده: ؛ ؛

زمستان 1386 - شماره 85 علمی-ترویجی (وزارت علوم) (8 صفحه - از 45 تا 52)

کلیدواژه ها : یادگیری راهبردهای‌ یادگیری ،مهارت‌های زبانی

کلید واژه های ماشینی : تعیین سطح مهارت دانش‌آموزان پیش‌دانشگاهی ،راهبردهای مؤثر در یادگیری ،پیش‌دانشگاهی از راهبردهای یادگیری ،میزا سطح مهارت دانش‌آموزان ،راهبردهای یادگیری زبان مشاهده ،راهبردهای یادگیری زبان ،میزان توصیه و تأکید معلمان ،راهبردهای یادگیری ،سطح مهارت دانش‌آموزان ،تأکید معلمان و استفاده‌ی دانش‌آموزان ،بالار از متوسط ،یادگیری زبان ،میزان استفاده‌ی دانش‌آموزان ،معلمان و استفاده‌ی دانش‌آموزان ،میزان تأکید معلمان ،استفاده‌ی دانش‌آموزان ،مورد استفاده از راهبردها ،راهبردهای مؤثر ،پیش‌دانشگاهی ،سطح مهارت ،تأکید معلمان ،مهارت دانش‌آموزان ،پرسش‌نامه‌ای براساس مقیاس لیکرت ،یک‌زبان خارجی ،میزا سطح ،تأکید ،میزان تأکید ،مؤثر ،حاضر ،مورد استفاده

راهبردهای مؤثر در یادگیری،برای بیشتر متخصصان آموزش انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی،مفهومی کاملا آشناست،تحقیق‌ حاضر به منظور بررسی میزان استفاده‌ی دانش‌آموزان ایرانی دوره‌ی پیش‌دانشگاهی از راهبردهای یادگیری زبان و ارتباط آن با میزا سطح مهارت دانش‌آموزان انجام شده است.علاوه‌بر این،میزان توصیه و تأکید معلمان در به‌کارگیری این راهبردها و تفاوت بین‌ توصیه معلمان و استفاده دانش‌آموزان از این راهبردهای مؤثر در یادگیری،از اهداف تحقیق بوده است. برای تعیین سطح مهارت دانش‌آموزان پیش‌دانشگاهی،«آزمون استاندارد نلسون»،برای سطح متوسط،بین 100 تن از آنان اجرا شد و دانش‌آموزان به سه گروه متوسط،بالار از متوسط و پایین‌تر از متوسط تقسیم شدند.پس با استفاده از یک پرسش‌نامه‌ی استاندارد، میزان استفاده‌ی دانش‌آموزان از راهبردهای مؤثر تعیین شد و به منظور بررسی میزان تأکید معلمان در مورد استفاده از راهبردها و ارتباط آن با استفاده‌ی دانش‌آموزان از این راهبردها،پرسش‌نامه‌ای براساس مقیاس لیکرت تنظیم شد و مورد استفاده قرار گرفت. طبق نتایج حاصل،دانش‌آموزان مورد مطالعه در حد متوسط از این راهبرها استفاده می‌کردند.هم‌چنین،ارتباط معنادای بین‌ سطح معلومات دانش‌آموزان و استفاده از راهبردهای یادگیری زبان‌ مشاهده شد.معلمان حاضر در این تحقیق،اکثر این راهبردها را توصیه‌ می‌کردند و البته تفاوت معناداری بین میزان تأکید معلمان و استفاده‌ی‌ دانش‌آموزان در به‌کارگیری راهبردهای‌ ذهنی،فراشناختی و تأثیری یا احساسی‌ مشاهده شد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.