Skip to main content
فهرست مقالات

دمکراسی و روشنفکران در کاریکاتورهای ناجی العلی

نویسنده:

مترجم:

(2 صفحه - از 81 تا 82)

کلید واژه های ماشینی : روشنفکران در کاریکاتورهای ناجی ،روشنفکر ،کاریکاتورهای ناجی العلی ،دمکراسی و روشنفکران ،قوانین ،خطوط ،روشن ،خطوط کاریکاتورهای ناجی ،تصویر ،حقوق ،عبارتی کاریکاتورهای ناجی ،حقوق بشر در جامعهء انسانی ،سیاسی ،همسرش ،عرب ،طرح ،رهایی ،نقاشی ،زندگی ،آینهء ،آینهء جامعه بشری ،جواب ،حقوق بشر ،ترسیم ،فرهنگی ،خطا ،ناجی بازپس‌گرفتن حقوق ،حقوق بشر مطرح ،طرح روشنی از قوانین دست ،ناجی روشنفکر

خلاصه ماشینی:

"آیا ناجی در مبارزهء فرهنگی‌ خویش،و در زمانی که آزادی بیان‌ از جامعه رخت بربسته بود،تنها بود؟به وی گفته شد«دستهایت را در اسید می‌گذارند تا در اسید حل‌ شود و نتوانی نقاشی کنی،آن وقت‌ چه می‌کنی؟» او با جدیت پاسخ داد:«با انگشتان پاهایم نقاشی خواهم کرد!» ناجی در تابلوی دیگری برای نشان‌ دادن حالت قلع و قمع و عدم‌ دمکراسی باتیزهوشی تمام بر ابتکار جالبی در زمینهء استفاده از آینه‌ها دست زده است بدین صورت که‌ بیننده در برابر خود آینه‌ای شکسته را مشاهده می‌کند و طبعا تصویر خود را شکسته می‌بیند و در آینهء دیگر تصویر سالم از خود دارد که زیر آن‌ این عبارت نوشته شده:«مطلوب‌ حیا و میتا»یعنی«زنده یا مردهء این‌ شخص را می‌خواهیم». از نظر ناجی العلی این فاجعهء غمبار و سرنوشت همهء جلوه‌های‌ انسانی است که در تهدید و تعقیب‌ هستند و در چنین شرایطی فرهنگ و اندیشه نیز که آینهء جامعه بشری‌ هستند محتوم به نابودی‌اند،زیرا مرگ بر همه سایه افکنده است."

صفحه:
از 81 تا 82