Skip to main content
فهرست مقالات

آیینهای سوگواری در لرستان و ریشه های آن

نویسنده:

(4 صفحه - از 10 تا 13)

کلید واژه های ماشینی : لر، آیین، آیین سوگواری در لرستان، آیین سوگ، زنان، گیسوان، مردان، اسب، خاک، مادر، شاه، اندوه، آیین کهن ایرانی، اسفندیار، سهراب، فردوسی، ایرانی، فرهنگ، مرگ، سوگ مردان لر در لرستان، سوگ زنان فرخ روز، آهنگ، مرده، رستم، سوگ مرده، در لرستان، اسلامی، پلاس، چمر، سوگ مردان

خلاصه ماشینی: "(7)فرخی‌ سیستانی در قصیده‌ای که در سوگ سلطان محمود غزنوی سروده،حالت سوگواران وی را بیان کرده که‌ در اینجا تنها به این دو بیت اشاره می‌شود: مهتران بینم بر روی زنان همچو زنان‌ چشمها کرده ز خونابه به رنگ گل نار مطربان بینم گریان و ده انگشت گزان‌ رودها بر سر و بر روی زده شیفته‌وار(8) و اما اینکه در لرستان،خویشان فرد درگذشته، گاه هنگام زاری و مویه کردن نام وی را بر زبان‌ می‌رانند(بویژه مادر و خواهران)چنان که گویی او را صدا می‌زنند و گاه با او گفتگو می‌کنند و صفات (به تصویر صفحه مراجعه شود) نیکش را برمی‌شمارند،این کار نیز بازماندهء آیین‌ سوگ گذشتگان ماست و در متون کلاسیک فارسی‌ یافت می‌شود. چو آگاه شد مادر و دختران‌ ز ایوان برفتند با خواهران برهنه سر و پای پر گرد و خاک‌ به تن بر همه جامه‌ها کرده چاک(36) 7-خیمه‌های سوگوار آیین کهن دیگری که تا چند دههء پیش در لرستان‌ رایج بود،این است که لرها به هنگام آگاهی از مرگ‌ یکی از کسان خانواده یا خویشان خود و یا مرگ‌ یکی از بزرگان طایفه،سیاه چادرهای برپا شدهء خود را با کشیدن ستون از زیر آنها بر زمین می‌انداختند و با این کار نمادین نشان می‌دادند که با مرگ آن‌ شخص،خانهء آنان نیز ویران گشته و طایفه‌اش‌ بیچاره شده‌اند."

صفحه:
از 10 تا 13