Skip to main content
فهرست مقالات

شاعر عارف کمال خجندی

نویسنده:

(2 صفحه - از 36 تا 37)

کلید واژه های ماشینی : شاعر عارف کمال خجندی، کمال خجندی، تبریز، شیخ کمال خجندی، ولیان، خواجه حافظ، شیخ کمال، شیخ العارف خواجه کمال خجندی، شیخ کمال‌الدین خجندی در تبریز، شیخ کمال و خواجه حافظ، صحبت شیخ کمال و خواجه، کمال خجندی و معاذی تبریزی، شیخ کمال خجندی و معاذی، باغ، شعر، کمال خجندی و خواجه حافظ، شیخ کمال خجندی و خواجه، حافظ غزل شیخ کمال، غزل، شعر حافظ، خجندی و خواجه حافظ شیرازی، معاذی، شیخ کمال‌الدین مسعود خجندی، شیخ کمال خجندی و میران، آذربایجان، تیمور، مغربی، ولیان کوه، شیخ کمال در شهر سرای، میرانشاه

خلاصه ماشینی: "(6) شیخ کمال،یورش لشکر توقتمش خان را به‌ تبریز و عزل امیرولی و فرهاد آقا را در این قطعهء طنز یادآور می‌شود: گفت فرهاد آقا به میرولی‌ که رشیدیه را کنیم آباد زر به تبریزیان به آجر و سنگ‌ بدهیم از برای این بنیاد بود مسکین به شغل کوه‌کنی‌ که ز موران کوه و دشت زیاد لشکر پادشاه توقتمش‌ آمد و هاتف این ندا درداد لعل شیرین به کام خسرو شد کوه بیهوده می‌کند فرهاد(7) شیخ کمال در شهر سرای خوش زیست و به‌ ارشاد مردم پرداخت،چنانکه خود گوید: اگر سرای حبیب است و دلبران سرای‌ بیار باده که من فارغم ز هر دو سرای و نیز این غزل را در آن شهر سروده و وصف‌ زیبائی‌های آن را نموده است: ای رخت آیت حسن و دهنت لطف خدای‌ به حدیثی بگشای آن لب و لطفی بنمای..."

صفحه:
از 36 تا 37