Skip to main content
فهرست مقالات

وجه تسمیه دماوند

نویسنده:

(3 صفحه - از 40 تا 42)

کلید واژه های ماشینی : وند، دماوند، کوه، شهر، کوه دماوند، دنباوند، نهاوند، پشیان، ایران، کوه بیکنی

خلاصه ماشینی:

"بدین ترتیب می‌توان‌ گفت این نام به معنی ظرفی است که دارای تف و گرما یا بخار و گاز باشد و به همین علت آن را به‌ قلهء بلند البرز که زمانی آتشفشانی(16)بوده اطلاق‌ کرده‌اند. اطلاق این نام بدین صورت البته درست نیست، اما دو نکته در داستان فوق دیده می‌شود و آن تلفظ کلمه با ضم دال دماوند در میان روستائیان منطقه و نیز کلمهء«دنبه»به معنای پشت و دنبال می‌باشد. (21)بدین ترتیب دربارهء اطلاق این نام به‌ شهر می‌توان گفت که دمب،دمبال،دنب،دما و دمال به علاوه آوند یا وند به معنی شهری است که‌ دنبالهء ظرف یا دنبالهء کوه واقع شده است. دربارهء این نام مرحوم کسروی(22)عقیده دارد که: «دماوند و نهاوند شباهت زیادی به یکدیگر دارند: هر دو از دو کلمه ترکیب یافته و در کلمهء وند در آخر شریک و یکسان می‌باشند،بعلاوه،در نامگذاری این دو آبادی دوری و نزدیکی آنها را نسبت به جایی یا شهری میزان گرفته‌اند و آنچه که‌ نزدیک بوده نهاوند و آن دیگری را دماوند گفته‌اند و «نها»یعنی«پیش و روبرو»و«دما»یعنی پشت و دنبال. این شهر همواره،چه در پیش از اسلام‌ و چه پس از آن،دارای اهمیت بسیار بوده و به‌ همین سبب،با وجود زلزله‌های مکرری که این‌ منطقه را به ویرانی کشانده،زندگی در این شهر ادامه یافته و نام زیبا و پرآوازهء دماوند که بر کوه و شهر اطلاق شده-با بار معنایی«کوه آتشفشان»و «شهر پشت و دنبالهء کوه»-همواره در تاریخ ایران‌ به یادگار مانده و یادآور رویدادهای اساطیری و زیبایی بی‌نظیر و بی‌مانندش است. enivel " lacihpalgoeG seiduts ni eht nairyssA sorgaZ II ," nari , lov 21,4791, ."

صفحه:
از 40 تا 42